Chức năng

 • Cung cấp dinh dưỡng toàn diện
 • Hàm lượng dinh dưỡng được thiết kế tối ưu cho giai đoạn thương phẩm
 • Được bổ sung các hợp chất hỗ trợ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa

Mega là sản phẩm thức ăn viên công nghiệp chất lượng cao dành cho tôm thẻ chân trắng ở giai đoạn thương phẩm.

 • Mega có mùi, vị và kết cấu viên thức ăn được thiết kế đặc biệt cho tôm thẻ chân trắng.
 • Mega góp phần đảm bảo môi trường nước với khả năng dẫn dụ vượt trội, hàm lượng chất hỗ trợ tiêu hóa hợp lý, và độ bền trong nước cao.
 • Mega có 8 kích cỡ khác nhau thích hợp với nhu cầu dinh dưỡng của tôm thẻ ở từng giai đoạn phát triển.
 • Mega được bổ sung các chất hỗ trợ miễn dịch giúp tôm chống lại các bệnh nhiễm trùng thường gặp.

Có thể sử dụng cho các loài tôm có nhu cầu dinh dưỡng tương tự như: Tôm càng xanh

 • Quản lý môi trường
 • Hỗ trợ sức khỏe
 • Tôm bố mẹ
 • Trại giống
 • Ươm Vèo
 • Thương phẩm