Chức năng

  • Lợi nhuận tối ưu
  • Giảm thiểu chi phí
  • Tôm khỏe, lớn nhanh

Công thức chuẩn hóa cải tiến và hàm lượng dinh dưỡng cân đối có trong IMPACT giúp người nuôi đáp ứng nhu cầu phát triển của tôm suốt giai đoạn thương phẩm. Với quy trình chọn lọc và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho đến thành phẩm của Skretting, thức ăn IMPACT luôn đảm bảo được kết cấu và hàm lượng dinh dưỡng ổn định xuyên suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.

Chọn sản phẩm

403.000 ₫

Các mức giá khác
Giá từ 0 Bao : 418.000 ₫
Giá từ 1 Bao : 403.000 ₫


Đang chuyển hàng
Chúng tôi gửi sản phẩm của chúng tôi với các đối tác đáng tin cậy. Đơn hàng thường được giao trong vòng 2-3 ngày tới. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về vận chuyển.

  • Quản lý môi trường
  • Tôm bố mẹ
  • Trại giống
  • Ươm Vèo
  • Thương phẩm
  • Sức khỏe