Đặc điểm nổi trổi của Santron

 • Hỗ trợ tiêu hóa
 • Tăng cường hàng rào nhung mao ruột
 • Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột
 • Hỗ trợ chức năng miễn dịch
 • Cải thiện năng suất

Giải pháp sức khỏe đường ruột

Santron là sự pha trộn của các axit hữu cơ mạch ngắn và mạch trung, muối butyrat, C12 giải phóng chậm và hợp chất phenolic giúp tăng cường sức khỏe đường ruột thông qua:

 • Cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
 • Duy trì sức khỏe đường ruột trong điều kiện nuôi khắc nghiệt
 • Ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại
 • Tăng cường hàng rào nhung mao ruột và giảm viêm nhiễm
 • Cải thiện hiệu suất và lợi nhuận

Santron

 • Quản lý môi trường
 • Hỗ trợ sức khỏe
 • Tôm bố mẹ
 • Trại giống
 • Ươm Vèo
 • Thương phẩm