Vượt xa hơn sự bền vững với Báo cáo Tác động mới của Skretting

Trong năm nay, chúng tôi đã quyết định mở rộng định nghĩa về bền vững của mình và nói về tác động. Chúng tôi đã làm được điều gì tốt với sự hỗ trợ của nhiều đối tác trong toàn ngành để mang lại lợi ích cho cộng đồng xung quanh chúng tôi và môi trường? 

Và chúng ta cần làm gì thêm để cải thiện tốt hơn cùng nhau, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực?

Skretting công bố Báo cáo Tác động đầu tiên cho năm 2023, dựa trên chủ đề minh bạch vốn là trọng tâm của Báo cáo phát triển bền vững năm 2022. Chỉ trong thời gian ngắn nữa là đạt được cột mốc quan trọng vào năm 2025 đối với các mục tiêu đặt ra trong Lộ trình Phát triển Bền vững của mình, Skretting nhìn nhận một cách trung thực về tiến độ của mình cũng như những gì vẫn cần phải cải thiện.

Có những thành tựu đáng chú ý vào năm 2023. Trong khi lượng phát thải thuộc phạm vi 1 và 2 (năng lượng, nước và chất thải) tăng 4,1% trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, thì lượng phát thải thuộc phạm vi 3 (nguyên liệu thô thức ăn thủy sản) giảm 11,1% trong cùng khung thời gian, dẫn đến tổng lượng phát thải giảm lượng khí thải carbon trên cả ba phạm vi 10,4%.

“Báo cáo không chỉ cho thấy lượng khí thải nhà kính tuyệt đối trên toàn cầu của chúng ta mà còn cho thấy các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lượng khí thải của từng đơn vị kinh doanh và của từng loài. Ông Bastiaan van Tilburg, Giám đốc điều hành của Skretting cho biết, chúng tôi không ngừng nâng cao kiến ​​thức của mình và sẽ tiếp tục giảm tác động thông qua cải tiến hiệu quả, chất lượng dữ liệu tốt hơn, thay đổi thành phần nguyên liệu thô và tìm nguồn cung ứng.

Nhận thấy rằng các nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất thủy sản bền vững, Skretting đã hợp tác với EcoVadis, một nền tảng đánh giá tính bền vững được công nhận trên toàn cầu. Bằng cách sử dụng EcoVadis, Skretting hiểu rõ hơn về các sáng kiến ​​bền vững của nhà cung cấp – đặc biệt là những đối tác hoạt động trong các khu vực hoặc ngành nơi rủi ro về tính bền vững phổ biến hơn để xác định các lĩnh vực cần cải thiện nhằm thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình.

Mặc dù cột mốc này đạt được vào tháng 1 năm 2024 nhưng báo cáo cũng nhấn mạnh thành tựu của Skretting Chile khi là nhà máy sản xuất thức ăn cho cá hồi đầu tiên trên thế giới được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Thức ăn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản.

Nếu chúng ta chỉ xem xét số lượng các thành phần không được chứng nhận vào năm 2023, riêng việc trả phí bảo hiểm để thay thế chúng bằng các thành phần được chứng nhận đã khiến hoạt động toàn cầu của chúng tôi tốn thêm khoảng 70 triệu euro và đó là điều mà chúng tôi không thể tự mình gánh chịu.
Bastiaan van Tilburg, CEO, Skretting

Xử lý những thách thức

Về mặt cải tiến, một trong những mục tiêu của Skretting là đạt được 100% nguyên liệu biển từ nguồn gốc được chứng nhận hoặc từ Dự án Cải thiện Nghề cá vào năm 2025. Vào năm 2023, sự kết hợp của nhiều lý do như lượng nguyên liệu được chứng nhận thấp hơn do hạn ngạch đánh bắt cá ở Peru, nghề cá mất chứng nhận và ít nghề cá tham gia FIP, dẫn đến chi phí dầu cá cao kỷ lục, ảnh hưởng đến chi phí thức ăn. Kết quả là, 77% nguyên liệu biển được mua đã được chứng nhận hoặc từ FIP – giảm so với mức 84% được báo cáo vào năm 2022. Skretting nhận thấy rằng việc đi lùi này cần phải được hạn chế tối đa, nhưng ngành thủy sản cần di chuyển cùng hướng để đạt được những mục tiêu tham vọng của nó.

‘Nếu chúng ta chỉ xem xét số lượng các thành phần không được chứng nhận vào năm 2023, riêng việc trả phí bảo hiểm để thay thế chúng bằng các thành phần được chứng nhận đã khiến hoạt động toàn cầu của chúng tôi tốn thêm khoảng 70 triệu euro và đó là điều mà chúng tôi không thể tự mình gánh chịu. Chúng tôi cần ngành thủy sản liên kết với nhau và chia sẻ trách nhiệm để tạo ra tác động tích cực đến môi trường và xã hội’, van Tilburg cho biết thêm.

Báo cáo Tác động của Skretting là một lời kêu gọi chung tay; chuỗi giá trị cần đi theo cùng một hướng, chia sẻ cả trách nhiệm và chi phí. Các tổ chức chứng nhận được yêu cầu phải chặt chẽ hơn trong quá trình đánh giá, có sự phân biệt rõ ràng giữa những gì được chứng nhận và không được chứng nhận. Các nhà sản xuất thức ăn thủy sản phải đổi mới để giảm chi phí và giảm sự phụ thuộc vào một số thành phần nhất định, đồng thời tham gia vào các Dự án Cải thiện Đánh bắt mới để tìm ra các nguyên liệu biển được chứng nhận mới. Và ngành thủy sản phải kiên định trong nỗ lực phát triển bền vững hơn, điều này sẽ còn phải mất một chặng đường dài để giúp loại bỏ các rủi ro như Đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lao động trẻ em và chế độ nô lệ hiện đại, cùng những vấn đề khác.

Chúng ta cần ngành thủy sản liên kết với nhau và chia sẻ trách nhiệm để tạo ra tác động tích cực đến môi trường và xã hội.
Bastiaan van Tilburg, CEO, Skretting

Củng cố sự hợp tác và minh bạch

Trong nỗ lực nâng cao tính minh bạch trong tổ chức, Skretting đã tiết lộ số lượng trường hợp được báo cáo thông qua Speak Up, cơ chế tố giác và khiếu nại mở cho cả các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Tổng số cho năm 2023 là 10. Skretting đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về công cụ này, đồng thời liên tục mời các bên liên quan đưa ra phản hồi, cả về những gì đang diễn ra tốt đẹp và những gì cuối cùng cần phải làm tốt hơn.

Thừa nhận rằng tiến bộ chỉ có thể đạt được khi cộng tác với các bên liên quan khác, Skretting cũng mời khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức chứng nhận, tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác chia sẻ quan điểm của họ về những thách thức mà nuôi trồng thủy sản phải đối mặt và khả năng cải thiện

more about the impact report