Sản phẩm và dịch vụ

 

Các giải pháp sáng tạo cho vật nuôi của bạn

Skretting đã liên tục phát triển các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, theo thời gian, đã phát triển thành các tiêu chuẩn sản xuất. Thức ăn hỗn hợp hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm trong suốt vòng đời của chúng. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy danh mục sản phẩm toàn cầu của chúng tôi.

2 kết quả cho
Cá Lóc


HYDRA

  • Viên thức ăn có hàm lượng protein dễ tiêu hóa và các amino acids thiết yếu phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của các loài cá ăn thịt này.
  • Tỉ lệ chuyển đổi năng lượng được tối ưu giúp cá phát triển nhanh với FCR thấp, vì vậy góp phần duy trì chất lượng nước.
  • Thành phần nguyên liệu được chọn lọc với hàm lượng dinh dưỡng thích hợp, giúp cá thành phẩm có hình dáng đẹp.

2 of 2 kết quả