Chức năng

  • Tiết kiệm chi phí
  • Ổn định môi trường nước
  • Thu hoạch linh hoạt

Giải pháp nuôi tôm tiết kiệm chi phí

Titan là dòng thức ăn viên hoàn toàn mới dành cho tôm thẻ chân trắng được thiết kế nhằm tiết kiệm chi phí cho người nuôi tôm, phù hợp với nhiều mô hình và quy mô nuôi khác nhau. Sản phẩm cung cấp lượng protein ở mức tối ưu, giúp con tôm khỏe mạnh hơn, ăn nhiều hơn, tiêu hóa tốt hơn và tăng trưởng nhanh hơn để đạt năng suất tốt... Ngoài ra, Titan giúp môi trường nuôi ổn định hơn, ít thay nước hơn và quản lý chất lượng nước dễ dàng hơn giúp giảm chi phí xử lý nước đem lại vụ mùa bội thu với mức chi phí tối ưu.

  • Quản lý môi trường
  • Hỗ trợ sức khỏe
  • Tôm bố mẹ
  • Trại giống
  • Ươm Vèo
  • Thương phẩm