Den globale lederen innen

fôr til havbruksnæringen

Skretting har posisjon som verdensleder innen produksjon av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Vi leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte. 

Dette er Skretting

Siste nytt

Skreddersy ditt fôr med fokus på dine utfordringer

Skretting lanserer konseptet minProtec som er helsepakker mot spesifikke utfordringer. Kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom års forskning på funksjonelle ingredienser og erfaringer med Protec, gjør at vi kan bryte ned denne kunnskapen i pakker mot enkeltutfordringer.

Les mer

Skogbrannene i Amazonas bekymrer Skretting som nå kontakter soyaleverandører

Skretting Norge kjøper kun avskogingsfri soya fra Brasil, og det er ingenting som tyder på at bønder som leverer til oss, er ansvarlig for brannene. Men den siste utviklingen kan være skjebnesvanger for omdømmet til soya.

Les mer

Bærekraftrapporten 2018 tar for seg milepæler og utfordringer

Rapporten legger vekt på vårt fokus på utvikling og implementering av novel ingredienser for kommersielt bruk. Den ser på utviklingen av bærekraftmål og ambisjoner som støtter både vår langsiktige strategi og FNs utviklingsmål for bærekraft.

Les mer

Smolt trenger ekstra ernæringsstøtte ved utsett

Smoltutsett er et av årets vakreste øyeblikk, men kan også være svært krevende for smolten. Uavhengig av hvordan smolten er produsert; gjennomstrømning, RAS, tradisjonell smolt eller post-smolt, vil den oppleve stress ved utsett som et resultat av blant annet håndtering og endring i miljø.

Les mer

Ønsker du neste nummer av Merdkanten?

Merdkanten er Skrettings gratis kundemagasin for nordisk fiskeoppdrett som gis ut to ganger i året. Om du ønsker neste nummer i posten eller på e-post, registrer deg her. 

 

Abonner her

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noe av de mest stilte spørsmålene om akvakultur og fiskefôr
slik at du kan få bedre kunnskap til vår næringen og tiltakene som gjøres
for å nå vår misjon "feeding the future".

Les mer