Den globale lederen innen

fôr til havbruksnæringen

Skretting har posisjon som verdensleder innen produksjon av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Vi leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte. 

Dette er Skretting

Siste nytt

Skretting forplikter seg til å lede bærekraftig utvikling

Den digitale bærekraftrapporten for 2019 viser frem strategiene vi har implementert de siste årene for å utvikle og støtte bærekraftig produksjon av fisk og reker. 

Les mer

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet

Forsøksresultatene med AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser 20 prosent høyere sluttvekt med 13 prosent lavere fôrfaktor. AltraRCX reduserer utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS-systemenes største fortrinn.

Les mer

Fôrproduksjon som normalt

Skretting følger situasjonen nøye, og så langt ser vi ingen umiddelbare følger for fôrproduksjonen ved våre norske fôrfabrikker. Vi er også i kontakt med våre kritiske leverandører og sjekker kontinuerlig transportplanleggingen. 

Les mer

Bli med inn i #skrettingkjøkkenet

Møt folkene og se oppskriftene

Styrk fiskens gjellehelse i møte med AGD

Protec Gill er et fôr utviklet for å støtte fiskens gjellehelse i perioder med økt risiko for gjelleproblemer. I tre smitteforsøk med AGD har Protec Gill gitt opptil 42,2% høyere overlevelse. Det er samtidig vist bedret gjellekapasitet og slimkvalitet etter fôring med Protec Gill.

Les mer

Merdkanten - vårt kundemagasin

Les siste nummer av Merdkanten. Les blant annet om:

  • Bjørøya leverte 95% superior laks på tross av rekordhøy lusehåndtering
  • Fotavtrykk - norsk laks er klimavennlig mat
  • Nytt fôr til storsmolt gir høyere tilvekst uten å påvirke vannkvalitet
  • Forsker på pelleten som skal hjelpe laksenæringen med å halvere dødeligheten

Les mer

Nutra Buzz - Kommer snart til en fisk nær deg

Skretting lanserer nå Nutra Buzz, et settefiskfôr som inneholder insektmel. Nutra Buzz er et stort steg i arbeidet for å sikre at havbruksnæringen fortsetter å forbedre og utvikle seg på en ansvarsfull og bærekraftig måte. 

Les mer