Vårt bærekraftsprogram.
Det er ikke bare det vi ønsker å gjøre, men det vi gjør.

 

Hvorfor er bærekraft viktig?

Som en global fôrleverandør til havbruksnæringen har vi en ideell posisjon for å bidra i utviklingen av mer bærekraftig matproduksjon. Innen 2050 vil verdens befolkning være nesten 10 milliarder mennesker. Befolkningsvekst, urbanisering og økt velstand som endrer folks matvaner gir økt etterspørsel etter animalsk protein. Gjennom vår drivkraft 'feeding the future', er vi forpliktet til å produsere fôr som bidrar til mattrygghet på en bærekraftig måte. I Skretting har vi fokus på å redusere vårt miljøfotavtrykk samtidig som vi øker vår sosiale påvirkning. 

Gitt omfanget av bærekraftsutfordringene verden står ovenfor, er det umulig å oppnå fremgang alene. Dette får vi til gjennom partnerskap mellom næringsliv, myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn. Samarbeid er en av verdiene til Skretting og Nutreco, noe som bekreftes gjennom våre eksterne og langsiktige engasjement. Dette inkluderer konferansene Agri- og AquaVision, samt Pincoy-prosjektet i Chile, Seafood Business Ocean Stewardship, og våre samfunnsutviklingsprosjekter i Nigeria, Fjordfrende i Norge og Aqua in Bocca i Italia.

Les vår siste bærekraftsrapport for å lære mer

Therese and UN goals

Skretting og FNs bærekraftsmål (SDGs)

Som en del av en ny agenda for bærekraftig utvikling, introduserte FN i 2015 et sett med mål for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten, og sikre velferd for alle. Hvert mål har spesifikke delmål som skal nås i løpet av de neste 15 årene. Vårt bærekraftsprogram er tilpasset FNs bærekraftsmål, og vår drivkraft Feeding the Future adresserer spesielt SDG 2: Utrydde sult. 

Besøk FNs nettside for å lese mer

Lær hvordan vi adresserer målene år for år 

I denne delen

Vår bærekraftstrategi
Møte klimaendringer
Ansvarlige innkjøp
En trygg arbeidsplass
Støtte mennesker og lokalsamfunn
Interessentengasjement
Bærekraftsrapporter