Vår bærekraftstrategi

I Skretting er vi forpliktet til å levere bærekraftige produkter og tjenester. Utgangspunktet er bærekraftige innkjøp av råvarer og et fokus på optimal dyrevelferd og drift ute på merdkanten. Dette er en del av vårt overordnede samfunnsengasjement for alle våre interessenter, da spesielt våre ansatte, lokalmiljøene hvor vi har drift og en verden i utvikling.

I 2012 definerte vi vår bærekraftstrategi mot 2020. Nå som den når sin konklusjon, ser vi fremover og sørger for at våre ambisjoner for bærekraft er i tråd med vår overordnede strategi.

Nutreco Roadmap 2025 cover image

Roadmap 2025

Som en del av vårt utviklingsarbeid gjennomførte vi en vesentlighetsanalyse som resulterte i tre strategiske pilarer. Kjernen i vårt bærekraftarbeid er ernæring og fiskevelferd, som følges av respekt for klima og sirkularitetsprinsipper. Ikke minst må vi vise varsomhet i samfunn hvor vi har virksomhet.

les Nutreco Roadmap 2025 her

Tydelige mål mot 2025

Helse og fiskevelferd

Vi adresserer helse og velferd med fokus på å redusere antimikrobiell resistens (AMR). Vi fortsetter vårt innovasjonsarbeid slik at vi kan levere produkter og tjenester som støtter fiskens helse og bidrar til å redusere behovet for behandling.

 

Klima og sirkulærøkonomi

Vi adresserer klima og sirkularitet med fokus på å redusere klimagassutslipp. Dette får vi til ved å ta i bruk Science-Based Target (SBT)-metodikk, kjøpe bærekraftige ingredienser ved å bruke livssyklusvurdering (LCA) og ta i bruk nyskapende (novel) råvarer. Vi adresserer også ansvarlig bruk av naturressurser, biologisk mangfold og økosystemer.

Samfunnsansvar

Vi vil ta mer samfunnsansvar gjennom vårt fokus på mangfold, inkludering og styrke våre ansatte. Vi vil arbeide for å styrke lokalsamfunn ved å tilby pedagogiske og teknologiske verktøy og tjenester som muliggjør optimal og bærekraftig havbruk.