Kvalitet og mattrygghet

For oss i Skretting er det viktig å øke åpenhet og sporbarhet på matproduksjon i hele verdikjeden. Vårt system for mattrygghet og kvalitet sørger for at våre kunder og forbrukere kan ha full tillit til våre fôr. Vi kombinerer teknologi og forskning med engasjerte ansatte for å produsere høykvalitetsfôr, samtidig som vi gjør vårt ytterste for å sikre at vår drift overholder våre strenge retningslinjer for miljø.

Nutrace - Sporing sikrer kvalitet og mattrygghet

Nutrace® er Skretting sitt unike styringsprogram som sikrer kvalitet og trygghet fra fôr til mat. Nutrace utvikler seg kontinuerlig for å sikre at alle potensielle risikoer knyttet til vår produksjon av fôr blir minimert. Dette samtidig som at eventuelle uregelmessigheter blir tidlig oppdaget og tatt tak i. Dette gjør at våre kunder og sluttforbrukerne kan ha full tillit til Skretting.

Alle interne operasjoner blir revidert, og alle våre leverandører gjennomgår omfattende evaluerings- og godkjenningsprosesser for å sikre råvarer som er fornybare og ansvarlig forvaltet. Vi utfører omfattende analyser og har full sporbarhet på alle godkjente råvarer - fra levering til fabrikk, gjennom formuleringsprosessen, og frem til fôret er levert til våre kunder.

Nutrace brosjyre (PDF)

Pellets in hand

Våre sertifikater for fôrkvalitet og matvaretrygghet

ISO 22000:2018
Mattrygghet ISO 22000:2018

Sertifikatet dokumenterer at Skretting har kontroll på potensiell risiko i produksjonen og at vi tilfredsstiller kundenes krav til trygg mat. Standarden kan benyttes i hele verdikjeden, og kan anvendes på tvers av bransjer og landegrenser. Sertifisering i henhold til ISO 22000:2018 betyr at vi oppfyller aktuelle lover og forskrifter, kundekrav og bransjestandarder. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

ISO 9001:2015
Kvalitetsstyring ISO 9001:2015

Sertifikatet viser at Skrettings kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser. Skretting ble resertifisert etter ISO 9001 i 2019.

ISO 14001:2015
Miljøstyring ISO 14001:2015

Sertifikatet viser at vårt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, kan våre samarbeidspartnere stole på at vi aktivt jobber for å redusere bedriftens og produktenes miljøpåvirkninger. Skretting ble resertifisert etter ISO 14001:2015 i 2019. 


GlobalG.A.P

GlobalG.A.P er en frivillig sertifiseringsordning som setter standarder for produksjonsprosessen for landbruk og havbruk over hele verden. GlobalG.A.P-standarden er primært laget for å dokumentere overfor forbrukerne hvor maten er laget, hvordan den er produsert med minimale uheldige miljøpåvirkninger, og at arbeidernes HMS-forhold er ivaretatt. Skretting Norge ble første gang GlobalG.A.P-sertifisert i 2011, og har hatt sertifiseringen siden. Noen av startfôr fra Skretting blir produsert ved Skretting France sin fabrikk Fontaine Les Vervins. 

 GlobalG.A.P
GlobalG.A.P
GlobalG.A.P. NON-GM
GlobalG.A.P. NON-GM
GlobalG.A.P. - Frankrike
GlobalG.A.P. NON-GM - Frankrike

Debio og Label Rouge sertifikater

Debio økologisk

Skretting-fabrikken i Stavanger er godkjent for produksjon av fôr til økologisk produksjon av fisk. Godkjenningen gjelder frem til  31.12.2021

Label Rouge sertifikat
Label Rouge

Skretting er Label Rouge LA31-05 ferskvannsfôr sertifisert. Label Rouge er en fransk spesifikasjon for å sikre høy standard på mat, inklusiv sjømat, og for å oppnå dette sertifikatet har Skretting blitt revidert etter LA31-05 ferskvannsfôr standarden og dokumentert at vi oppfyller kravene.

Globale sertifikater og standarder