Åpenhetsloven hos Skretting Norge

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Skretting og vårt moderselskap Nutreco har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i lang tid.

På disse sidene er det dokumentasjon for at Skretting Norge oppfyller de kravene åpenhetsloven setter.

Erklæring
Redegjørelse 2023
Krav til egen virksomhet og leverandørkjeden

Underlag for aktsomhetsvurdering av Skretting Norge som leverandør
På disse sidene vil våre kunder finne dokumentasjon på at Skretting Norge og vår verdikjede oppfyller kravene for den risikoanalysen og aktsomhetsvurderingen de må gjøre av oss i henhold til Åpenhetsloven.

EcoVadis Sølvstatus
Gjennom vårt moderselskap Nutreco har Skretting Norge sølvstatus hos EcoVadis. Sølvstatus betyr at vi er vurdert til å være blant de 25 prosent beste av 100.000+ selskaper i hele verden når det gjelder miljø, sosiale forhold og styring (governance).

EcoVadis er en av verdens mest anerkjente leverandører av ESG-vurderinger for bedrifter. Rangeringen evaluerer hvordan organisasjonen jobber med ESG og er basert på fire pilarer: miljø, arbeid og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.

EcoVadis Silver

Krav til leverandører
I våre etiske retningslinjer for forretningspartnere  (“Code of Conduct for Business Partners”) setter vi tydelige krav og retningslinjer overfor våre leverandører hvor også menneskerettigheter og arbeiderrettigheter inngår. Retningslinjene er iverksatt og kommunisert til ledelsen hos våre leverandører som igjen skal sørge for at deres ansatte og underleverandører følger samme krav som leverandøren. Vi forventer også at våre kunder er kjent med og lever opp til vår Code of Conduct.

I tillegg har Nutreco globale retningslinjer for ansettelser som skal sørge for at alle våre ansatte jobber hos oss av egen fri vilje. For å sikre dette har Nutreco’s eiere, SHV, et eget program for varsling eller whistle-blowing  (www.shvspeakup.com). Dette er også tilgjengelig for personer som ikke er ansatte hos oss, slik at alle i vår leverandørkjede kan varsle, trygt og om ønskelig anonymt, om forhold de anser som kritikkverdige.

Rett til informasjon
For henvendelser og anmodninger i henhold til åpenhetsloven, vennligst send oss en e-post til aapenhetsloven@skretting.com

Erklæring

Skretting Norge driver etter hensikten med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, for å å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Dette er forankret i virksomhetens styre, og vi har ansvarlige ressurser for å drive kartlegging, risikoanalyse, aktsomhetsvurderinger samt årlig rapportering og håndtering av innsynsbegjæringer.

Se erklæringen til Skretting Norge

Redegjørelse 2023

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i Skretting er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.

På denne siden har Skretting Norge redegjort for aktsomhetsvurderingene i 2023 slik åpenhetsloven krever.

Se redegjørelse for 2023

Krav til egen virksomhet og leverandørkjeden

På denne siden finner du dokumentasjon om du ønsker å vurdere om Skretting Norge som leverandør etterlever Åpenhetsloven. Våre offisielle retningslinjer er skissert i våre (interne) etiske retningslinjer og våre etiske retningslinjer for forretningspartnere. 

Se dokumentasjon