Støtte mennesker og lokalsamfunn

Vi mener det er viktig å støtte lokalsamfunnet der hvor vi har virksomhet. Det kan være å hjelpe skoler, være en del av samfunnsutviklingsprosjekter eller støtte lokal industri ved å engasjere oss i utvikling av lokale fôringredienser. Vi tror på å styrke våre ansatte slik at de igjen kan styrke lokalsamfunnet.

Vår praksis og retningslinjer har som mål å skape økonomisk verdi som også gir verdi til lokalsamfunnet. Mange oppdrettere i utviklingsmarkeder driver småskalaproduksjon hvor de bruker grunnleggende metoder. Ved å hjelpe disse oppdretterne med å oppnå bedre produktivitet og bærekraft, bidrar vi i det viktig arbeidet med å fø en voksende befolkning på en bærekraftig måte. Vi samarbeider med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, universiteter og andre selskap for å dele kunnskap og ekspertise i utviklingsprosjekter.

Mer lønnsom malleoppdrett i Nigeria

Siden 2015 har Skretting og Nutreco samarbeidet om ‘Catfish Sustainability Project’ (CSP) i Nigeria. Prosjektet går ut på å bedre produksjonen, lønnsomhet og bærekraft i oppdrett av malle i Ibadan-regionen. Dette samtidig som vi gir små oppdrettere mulighet til å komme seg ut fattigdom.

Nigeria catfish project
Vietnam kids

Vi gir tilbake: Skretting Vietnam får barn til skolen

I 2019 arrangerte Skretting Vietnam, for niende gang, ‘Skretting gets kids to school’. Sammen med lokale myndigheter, kunder, lærere og elever, ble det delt ut 1200 gavepakker til barn i mer enn 10 oppdrettsprovinser. Dette inkluderte ryggsekker, notatbøker, penner, vannflasker og hatter for å sikre at barna hadde det essensielle før skolestart. Programmet handler også om økt bevissthet om miljø blant foreldre og barn. Gavepakkene leveres i resirkulerte fôrsekker fra Skretting.

“Dette er en årlig aktivitet Skretting Vietnam har for å støtte vietnamesiske oppdrettere og lokalsamfunn,” sier Van Thuy Nguyen, markeds- og kommunikasjonsjef i Skretting Vietnam. “Dette initiativet støtter vår drivkraft ‘Feeding the Future’.”

Opplæring og ansettelse av kvinner og unge i Egypt

I 2019 samarbeidet Skretting Egypt med Sawaris Foundation for Social Development og den nederlandske ambassaden om opplæring og ansettelse av 400 kvinner og unge. Skretting Egypt ga deltakerne opplæring i kvalitets- og laboratorieanalyse, produksjonsprosess, innkjøp, bærekraft og hvordan vi i Skretting etterlever våre verdier. Hovedfokuset til prosjektet er å støtte kvinners rettigheter til utdanning og kompetansebygging. 

Female worker in Egypt