Bærekraftsrapporter

Skretting er langsiktig forpliktet til å rapportere fremdriften av vår bærekraftsreise. Skretting Norge publiserte den første bærekraftsrapporten i 1999, og for 2018 publiserte vi den første fotavtrykkrapporten for fôr til laks. Siden 2013 er det også blitt rapportert om vår globale virksomhet. Nedenfor finner du globale bærekraftsraporten, fotavtrykkraport for laksefôr i Norge, samt tidligere rapporter.

Digital bærekraftsrapport

Impact Report 2023
Environmental footprint report of Skretting Norway fish feed 2023
Environmental footprint report of Skretting Norway fish feed 2022
Sustainability report 2022
Environmental footprint report of Skretting Norway fish feed 2021
Sustainability report 2021
Sustainability report 2020
Sustainability report 2019