Skretting Aquaculture Innovation (AI): Hvor vitenskap og industri møtes

Det ultimate målet til Skretting AI er å se forskning bli implementert i innovative og bærekraftige løsninger til havbruksnæringen. Enten som et produkt, metode eller produksjonsforbedring. Det er viktig å ivareta relasjoner til akademiske og industrielle partnere, være en attraktiv arbeidsgiver for forskere i verdensklassen og lede Skrettings innovasjonsagenda.

Nøkkeltall fra Skretting AI
Skretting ARC women

Våre folk

Skretting AI består av en internasjonal gruppe med 140 fagspesialister som med sin kunnskap sikrer at forksningsinnsatsen vår er vellykket. Det er et mangfold av spesialiseringer blant fagekspertene, de ser kontinuerlig utenfor sitt eget fagfelt, og jobber tett med andre avdelinger og eksterne partnere for å leverer betydningsfull innovasjon. De inspireres av en bærekraftig verden og vår drivkraft Feeding the Future.

Vårt forskningsfokus

Fiskehelse

Våre spesialister innen fiskehelse har bakgrunn innen biokjemi, mikrobiologi, genetikk og histologi. De forsker på funksjonelle ingredienser og metoder for å fremme fiskevelferd, med fokus på forebygging og integrert strategi for fiskehelse. De støtter også industrien med å utvikle metoder for å bekjempe globale helseutfordringer som AMR gjennom utdanning og praktiske løsninger for kunder.

Ernæring

Våre ernæringsforskere jobber kontinuerlig for å øke vår kunnskap om fiskens tarm og fysiologi, og om hvordan fôrinntak og tarmfunksjonalitet kan optimaliseres. Vi tester kontinuerlig råvarer for å etablere næringsverdi og funksjonalitet under produksjonsprosessen, samt for å måle potensielle risikoer med hensyn til mattrygghet, kvalitet og bærekraft. Forskningen tar hensyn til art, fiskestørrelse, biologi, miljø og helse når ernæringsbehov analyseres.

Fôrproduksjon

Når en fôrformulering endres, endres kravene til vår produksjon. Våre forskere innen fôrproduksjon utvikler teknikker og nye metoder med mål om økt effektivitet og kvalitet. Dette samtidig som vi bidrar til en mer bærekraftig verdikjede. Forskerteamet utvikler beste praksis og gir opplæring til globale kollegaer for å sikre jevn og høykvalitets produksjon.

Våre toppmoderne fasiliteter

Kart over våre forsknings- og valideringsstasjoner
Forsknings- og valideringsstasjoner

Våre forskningsfasiliteter er avgjørende for å kunne ha pålitelige resultater i arbeidet med utviklingen av fôrkonsepter til våre kunder. Våre landbaserte forskningsstasjoner for fisk og reke gjør det mulig å kjøre fôrforsøk hvor vi kan overvåke og kontrollere miljøforholdene. For å sikre at vi dekker lokale behov og utfordringer i bransjen, har vi etablert enheter i flere land.

The Bubble logo

Rigger oss for morgendagens vekstområder

En viktig oppgave i vårt innovasjonsarbeid er å identifisere og prioritere fremtidige vekstområder. Skretting analyserer systematisk trender som vil ha innvirkning på vår virksomhet på mellomlang og lang sikt. Vi tenker utover våre egne selskapsgrenser, og undersøker lovende forsknings- eller forretningsområder som ikke er en del av vår portefølje. Et godt eksempel på dette er vår nye investering i et bioteknologisk laboratorium. The Skretting Bubble er et sted for å teste og utvikle radikale metoder med fokus på biologi og biokjemi. Her skal teamet vårt lede og utvikle fremtidens forskning innen akvakultur.

Dedikert lab for testing av fôr

Skretting AI sitt internasjonalt anerkjente laboratorium analyserer resultatene fra alle våre forsøk. Ved hjelp av NIR-kalibreringer utfører vi presise målinger av ernæringsverdien til alle våre fôrkomponenter. Våre formulerere bruker denne informasjonen til å etablere optimaliserte resepter.

Laboratoriene analyserer også sammensetningen, ytelsen og kvaliteten på våre produkter for å sikre at de spesifikke behovene til hver kunde oppfylles. Vi kjører samtidig et globalt overvåkningsprogram for alle ferdigprodukt. Prøver blir sendt til de samme laboratoriene, som er godkjent for metodene, slik at de blir sammenlignbare.

Lab worker
Feed Technology Plant

Fôrteknologifabrikk

Vår fôrteknologifabrikk (FTP) utforsker den nyeste produksjonsteknologien, nye formler og potensielle råvarer i småskala. Dette gjør oss i stand til å effektivt optimalisere utstyr, evaluere nye produksjonsmetoder, og produsere prøvepartier av prototypefôr.

FTP overholder strenge produksjonsspesifikasjoner, og leverer forsøksfôr til våre forskningsstasjoner og til samarbeidende forskningsinstitutter. Dette med sikte på ytterligere finjustering og optimalisering basert på resultatene.

Fasiliteten gir oss også mulighet til å utføre praktisk opplæring og dele kompetanse på tvers av virksomheten.