Drivkraft, visjon og verdier

Det er erfaringen og kunnskapen til våre ansatte som er årsaken til vår suksess, og til at vi har bidratt til å utvikle havbruksnæringen globalt. Vår drivkraft, visjon og verdier er nøkkelelementer i arbeidshverdag vår i Skretting. For oss handler det ikke bare om hva vi leverer, men hvordan vi leverer.

Vår drivkraft

Vår drivkraft er knyttet til utfordringen med å fø verdens befolkning som er estimert til å nå 9,5 milliarder innen 2050. Den raskt voksende befolkningen, økt urbanisering, middelklasse i vekst og endringer i matvaner vil føre til økt etterspørsel etter protein. Da spesielt i vekstmarkeder. Vår ambisjon er å bidra til å møte den økte etterspørselen etter mat på en bærekraftig måte. Dette vil vi gjøre ved å kontinuerlig være på jakt etter innovative løsninger for å øke effektiviteten og ernæringsverdien til våre produkter, øke vår og kunders produktivitet, og redusere miljøpåvirkningen fra verdikjeden vår. Bærekraft ligger i vår natur.

Visjonen som inspirerer oss

I en verden med begrenset tilgang på naturressurser og en voksende verdensbefolkning er det økt etterspørsel etter kjøtt, fisk og reker av høy kvalitet. Skretting vil være verdensledende innen innovative og bærekraftige ernæringsløsninger som best støtter ytelsen til fisk og reker.

Skretting er et viktig ledd i verdikjeden fra fôr til mat. Vi bruker vår kunnskap om ingredienser og ernæringsbehov til fisk og reker til å levere optimal verdi til havbrukerne. Noen av våre innovasjoner er globale løsninger som kan tilpasses flere arter og markeder, mens andre løser enkeltstående utfordringer hos kunde, behovet til en bestemt art eller en region.

Sea farm
Values

Verdiene vi lever etter

Skretting har en åpen kultur, hvor alle bryr seg om det de gjør, om hverandre og miljøet de jobber i. For å oppnå misjonen vår «Feeding the Future» følger vi fire tydelig definerte kjerneverdier – Innovative, Caring, Collaborative and Capable – som er godt forankret i hele organisasjonen. Disse støttes av verdiene til SHV: Integritet og lojalitet.