Skretting sin rolle

Den siste rapporten fra FAO "State of World Fisheries and Aquaculture 2020" og FN «Global Compact’s Ocean Stewardship 2030» sier at bærekraftig sjømatproduksjon er avhengig av en transparent næringen for å unngå negativ påvirkning på miljø og samfunn. Rapportene peker også på tillitsutfordringer mellom forskjellige aktører i verdikjeden som må tas tak i. 

Vår forpliktelse er å bidra til vår verdikjede og relevante interessenter gjennom åpenhet om vår virksomhet og våre relasjoner. Våre interne program, Nuterra og Nutrace, setter standardene for bærekraft, kvalitet og mattrygghet. 

Drive bærekraftig vekst innen havbruksnæringen

Skretting har en rekke globale, ambisiøse planer som skal drive vekst de neste årene. Disse er fremhevet i vår Bærekraftsstrategi frem mot 2025. Vi skal fortsette å holde fokus på lokale produkter, samtidig som vi søker nye muligheter i vekstområder. 

Skretting leverer innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til næringen. Bærekraft er en integrert del av Skretting sin strategi for å beholde posisjonen som verdensledende innen fôr til havbruksnæringen. Denne visjonen har klare ambisjoner for økonomi, mennesker, og planeten.

 

Fish farmers
Jeg fått bedre forståelse for viktigheten av akvakultur. Husk at alt du foretar deg skal gjøres på en bærekraftig måte. Vi er alle sammen om dette.
Ban Ki-moon, hovedtaler AquaVision 2018
Skretting water

En global leder innen fôr til havbruksnæringen

Innovasjon driver havbruksnæringen fremover. Skretting utvikler kontinuerlig innovative produkter og konsepter gjennom FoU-aktiviteter ved Skretting Aquaculture Research Center. Disse produktene oppfyller fiskens ernæringskrav, og støtter velferd og fiskehelse fra larvestadiet frem til slakt.

Forskning og utvikling i Skretting

Havbruk vil bidrar til å lukke gapet mellom bærekraftig fiskeri og global etterspørsel, men kun ved ansvarlig drift.
Sir Bob Geldof, hovedtaler under AquaVision 2014
Havbruk tilbyr en stadig mer attraktiv løsning for å dekke matbehov. Akvakultur er den raskest voksende sektoren for matproduksjon, og vekstpotensialet er stort. Jeg ber dere ikke om å endre retning, men jeg ber dere akselerere fremdriften.
Kofi Annan, hovedtaler under AquaVision 2012