Helsemonitorering

I de siste årene har Skretting gjennomført rundt 35.000 analyser av fiskeblod. Skrettings veterinærer, fiskehelsespesialister og forskerne har med dette kunne utarbeide referanseverdier for å si noe om laksens helsestatus. Analysesvarene har vist seg å være til god hjelp for havbrukere som vil bedre fiskehelsen.

Hver uke mottar Skretting nye blodprøver fra et stadig økende antall lokaliteter. De innsendte bloddråpene gir nå havbrukere rundt om i landet svar på om fisken i anlegget er frisk, eller om den står i faresonen for å få betennelser, muskelskader, nedsatte organfunksjoner eller andre helseplager.

Kunnskap om helsestatus i merd

Helsemonitorering gjør det enkelt for oppdretteren å tilegne seg kunnskapen om helsestatusen i merdene. Helsestatus for laks er spesielt viktig i forbindelse med håndtering og situasjoner som kan stresse fisken. Er ikke fisken din helt frisk, presterer den svakere og tåler håndtering dårligere. Ved å sende inn en blodprøve til Skretting, kan du for eksempel styre operasjoner til tidspunkter der fisken tåler det. Helsestatusen gir også tidlig informasjon om gryende sykdomsutbrudd, slik at havbrukeren bedre kan planlegge forebyggende tiltak.

Helsestatus kan for eksempel brukes til å planlegge slakting. Et selskap som har flere slakteklare merder, kan ved hjelp av blodanalyse optimalisere sine slakteplaner. De kan ta ut den svakeste fisken først, og dermed redusere risikoen, og la den mest robuste fisken få lov å vokse seg større
Kjetil Berge, prosjektleder FoU

‘Gjør det selv’-kit

Skretting har utviklet et blodprøvesett som inneholder alt av utstyr, veiledning og frankert innsendingsemballasje, slik at anleggene kan ta blodprøver selv. Fisken skal avlives før blodprøvetaking, og autorisert fiskehelsepersonell skal være ansvarlig for avliving og blodprøvetaking.

Regelmessige blodprøver øker mulighetene for bedre fiskevelferd. Dette blodprøvesettet gir deg en vurdering av betennelsesnivå, organskader og antioksidantnivå. Du trenger ikke være veterinær eller fiskehelsebiolog for å forstå prøvesvarene, da det er utviklet et poengsystem som scorer helsestatusen til fisken på en skala fra 1-10. Når vi vurderer dine resultater opp mot normalverdier, vil vi fortelle deg hva som er fiskens helsestatus. Etterpå kan vi sammen finne de verktøyene du trenger for å bedre fiskevelferden.

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research publiserte en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer. Med hjelp av en utvidet helsemonitorering ble et nært forestående HSMB-utbrudd oppdaget før fisken viste noen tegn på sykdom. Målrettet ernæring ble da satt i gang som tiltak, og sykdomsomfanget ble mildere enn normalt.

Les hele saken