Ansvarlige innkjøp

Ansvarlig produksjon og forbruk krever at vi ser forbi kost og kvalitet når vi gjør kjøpsbeslutninger. Skretting og Nutreco har identifisert relevante bærekraftsutfordringer i våre etiske retningslinjer for leverandører.

Ettersom fôringredienser er den største bidragsyteren til vårt fotavtrykk jobber vårt innkjøpsteam målrettet for å minimere påvirkningen der det er mulig. Skretting evaluerer systematisk bærekraftsrisiko ved produsenter og leverandører av fôringredienser. Resultater fra disse risikovurderingene, da produsenter og leverandører samlet, evalueres og godkjennes før Skretting-selskapene kan kjøpe fôringrediensene.

Åpenhet og tillit

Vi jobber for å bygge åpenhet og tillit blant interessenter i vår verdikjede, noe som er viktig i en verden hvor forbrukerne får et mer bevisst forhold til maten de spiser. Kjernen i vår bærekraftforpliktelse er derfor å ivareta helsen til både mennsker og dyr.  Vi velger å samarbeide med partnere som deler vår visjon om ansvarlige innkjøp både fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv, dette inkludert menneske- og arbeidsrettigheter.

Les mer

Fish farmer Nigeria
Soy farmer in Brazil

Hvordan vi jobber med leverandører

Skretting sine fôr inneholder et bredt utvalg av ingredienser fra hele verden. For å kunne utvikle bærekraftige ernæringsløsninger må vi være en del av en ansvarlig verdikjede. Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere gjør det mulig å samarbeide med leverandører om spørsmål knyttet til deres drift, samt sette minimumskriterier knyttet til miljømessige, sosiale og juridiske aspekter.

Alle våre leverandører må godta og etterleve Code of Conduct for forretningspartnere. Skretting har i dag 1300 leverandører av fôringredienser over hele verden. Bærekraftsrevisjoner av leverandører fokuserer hovedsakelig på de fôrråvarene og landene som vurderes som ‘høy risiko’.

Les våre etiske retningslinjer for forretningspartnere 
(dokumentet inkluderer tillegg for råvareleverandører)

Protix, Jenna Bowyer

Hva det kreves av en Skretting-leverandør

Produksjon av høykvalitetsfôr starter med innkjøp av ingredienser av høy kvalitet. Et tett samarbeid med våre leverandører sikrer at fôringrediensene er av riktig kvalitet.

For nye ingredienser og leverandører starter det med en godkjenningsprosess hvor vi sjekker ingrediensens kvalitetskriterier mot våre egne kvalitetskrav. Ved den første vurderingen krever vi at potensielle leverandører legger frem: