En trygg arbeidsplass

Et trygt arbeidsmiljø er alltid topp prioritet for Skretting og vårt morselskap Nutreco. Det er i alles interesse at helse og sikkerhet er godt forankret i hele virksomheten da det gir grunnlag for bærekraftig vekst. Motsatt vil forsømmelse gi økt risiko for skade, økte kostnader og redusert lønnsomhet.

Factory worker

Sikkerhet først

Opplæring er et av de viktigste verktøy for å etablere en sterk kultur for helse og sikkerhet. Dersom vi ikke til enhver tid er klar over potensielle risikoer rundt oss, øker risikonivået tilsvarende. I hverdagen må vi være bevisst potensielt farlige situasjoner. Vi sikrer derfor at våre ansatte er godt trent og vet nøyaktig hva de gjør.

Skretting er en ansvarlig bedrift, noe som krever at vi har kontroll på det vi gjør. Dette får vi til ved å samarbeide og samhandle gjennom hele organisasjonen.

Dersom vi ikke til enhver tid er klar over potensielle risikoer rundt oss, øker risikonivået tilsvarende.

For å gjøre arbeidsplassen tryggere og sunnere for våre ansatte, identifiserer vi risikoer og jobber for å reduserer antall skader og alvorlige hendelser (LTI). Som et globalt selskap er det ingen ‘one-size-fits-all’ da det er store forskjeller mellom etablerte og fremvoksende markeder. Skretting har gjort store forbedring innen HMS de siste årene, blant annet med mer automatisering og bedre organisering. 

Aver√ły factory Skretting Norway

Overholder globale standarder

Helse, sikkerhet og god drift går hånd i hånd.

Selv om de ulike Skretting-selskapene bruker forskjellige HMS-løsninger, forholder alle seg til de samme globale standardene og revideres regelmessig. Dette er en prosess hvor det identifiseres helse- og sikkerhetsmangler eller avvik, og det blir gitt  en tidsramme for å rette opp disse. Alle avvik følges opp i et rapporteringssystem.

Vi har et eget nettverk for helse og sikkerhet som består av representanter fra hele verden. Dette nettverket møtes regelmessig for å ta opp dagsaktuelle temaer.

Mangfold og inkludering

En trygg og inkludere arbeidsplass betyr like muligheter for alle. Hvor ingen opplever diskriminering uansett rase, farge, trosretning, kjønn, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, alder, funksjonshemning, seksuell legning, sivilstatus, militær status eller annen status som er beskyttet av lovverket.

Om våre ansatte

Skretting feed in hand