Interessentengasjement

Interessentengasjement er et viktig utgangspunkt for alle bedrifter. Ikke bare for rapportering av bærekraft, men også som en kobling til bedriftens forretningsstrategi. Det er på denne måten bedriften viser hvordan den responderer på behovene og bekymringene til sine viktigste interessenter. I Skretting er interessentengasjement en driver for bærekraft, og sammen med vårt morselskap Nutreco er vi involvert i en rekke initiativer for å bedre bærekraften i havbruksnæringen.

UN SDGs

Samarbeid mot målene (FNs bærekraftsmål)

Gitt omfanget av bærekraftsutfordringene verden står overfor, er det umulig å oppnå fremgang alene. Dette kan kun oppnås gjennom samarbeid mellom bedrifter, myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn. Samarbeid er en av kjerneverdiene til Skretting og Nutreco, noe som viser igjen i våre langsiktige samarbeid og interessentplattformer.

AquaVision

AquaVision er en global lederkonferanse for erfaringsutveksling, og for å skape engasjement rundt den felles visjonen om tilgang til kvalitetsprotein for en voksende befolkning. På tross av mange utfordringer og risikoer, har verden ressurser og teknologi for å utrydde sult og sikre langsiktig matsikkerhet for alle. 

For å møte utfordringen om å bærekraftig fø verdensbefolkning i 2050, kreves det koordinerte bidrag fra mange interessenter. Akademikere, havbruk og landbruk, matprodusenter, forhandlere, interesseorganisasjoner, miljøgrupper, myndigheter og politikere må jobbe sammen for å identifisere, tilrettelegge og implementere beste praksis, arter og variasjoner. AquaVision samler disse interessentene for å reflektere over hvordan vi driver forretning, og for å fremheve gründere og innovasjon.

Besøk nettsiden

Skretting AquaVision
Fjord with boat and snow

SeaBOS

Skretting er en av grunnleggerne av bærekraftsorganet Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) som representerer 10 av verdens største sjømatbedrifter. Alle medlemsbedriftene stiller seg bak oppdraget om å lede en global endring mot bærekraftig sjømatproduksjon og et sunt hav.

Om SeaBOS

Globale samarbeid

MarinTrust

En global standard for ansvarlig forsyning av marine ingredienser. Skretting er styremedlem.

Sustainable Fisheries Partnership (SFP)

Ideell organisasjon som fyller gapet mellom industri og miljøet for marine bevaring. Fordelene fra privatsektor brukes for å hjelpe mindre veldrevne fiskerier til å oppfylle miljøkravene fra de store markedene. Skretting er sponsor av SFP.

Global Salmon Initiative (GSI)

Sammen har GSI-lakseoppdrettere og fôrprodusenter forpliktet seg til å samarbeide for å akselerere utviklingen mot økte krav til bærekraft for oppdrettsnæringen, og drive økt innovasjon på fôr.

The ProTerra Foundation

Skretting er medlem av ProTerra Foundation, en ideell organisasjon som fremmer bærekraft på alle nivåer av fôr- og matproduksjon.

FNs Global Compact

En ikke-bindende avtale som oppmuntre bedrifter over hele verden til å vedta bærekraftige og sosialt ansvarlige retningslinjer,samt rapportere om implementering. I 2019 var Skretting et av de første selskapene som signerte FNs Global Compact Sustainable Ocean-prinsipper.

SeaBOS

Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) er et resultat av dialog mellom forskere og sjømatselskap.

The Round Table on Responsible Soy (RTRS)

En sivil organisasjon som fremmer ansvarlig produksjon, prosessering og handel av soya på et globalt nivå. Nutreco er medlem av RTRS.

New York Declaration on Forests (NYDF)

Skretting har signert NYDF, en frivillig og ikke-bindende internasjonal erklæring om å iverksette tiltak for å stoppe global avskoging.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

ASC ble etablert i 2010 og er en robust og pålitelig miljø- og sosialstandard for sjømatnæringen. Skretting er medlem av styringsgruppen som fører tilsyn av arbeidet med å utvikle ASC fôrstandard.

Global Aquaculture Alliance (GAA)

Skretting er medlem av GAA, en internasjonal ideell organisasjon som fremmer ansvarlig akvakulturpraksis gjennom utdanning, støtte og ytring.

GlobalGAP

Skretting er medlem av GlobalGAP, en organisasjon som har utviklet kriterier for mattrygghet, bærekraftige produksjonsmetoder, arbeider- og dyrevelferd, og ansvarlig bruk av vann, fôr og avlsmateriell for planter. Skretting er også medlem av den tekniske komiteen som fører tilsyn med GlobalGAP havbruksstandarden.

European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC)

Nutreco er medlem av FEFACs bærekraftkomité, som møtes to til tre ganger i året i Brussel for å diskutere bærekraftsinitiativer knyttet til den europeiske fôrindustrien.

Cerrado Manifesto Statement of Support Group

Nutreco var en av de 23 grunnleggende medlemmene av Cerrado Manifesto Statement of Support Group (SoS) i 2017. Ved å samarbeide med lokale og internasjonale interessenter har SoS blitt verdens største forretningsdrevne gruppe som krever umiddelbar handling for å beskytte Cerradoen.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Gjennom vår forpliktelse til denne multi-interessentplattformen kjøper vi grønne palmesertifiseringer for alle palmeoljeprodukter vi kjøper, unntatt kjerneolje. Nutreco har vært medlem av RSPO siden oppstart.

Sustainable Shrimp Partnership (SSP)

Skretting er en av grunnleggerne av SSP. SSP er en gruppe ledende bedrifter som deler en misjon: å gjøre oppdrett av reker til en ren, stabil og vellykket praksis for verden.