Selskapsfakta

Skretting er en verdensledende leverandør av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Skretting har produksjonsanlegg i 20 land på fem kontinent, og har tre fabrikker i Norge fordelt langs kysten. Vi leverer fôr til ulike fiskearter fra klekking frem til slakt. Hovedkontoret for den norske og globale virksomheten er i Stavanger.

Ansatte

300 i Norge. 3 500 globalt

Produkter

Fôr til ulike fiskearter. Laks, ørret, kveite, torsk, rognkjeks, berggylt, røye, steinbit og piggvar. Globalt leverer Skretting fôr til mer enn enn 60 forskjellige arter

Produksjonsfasiliteter

Stokmarknes, Averøy og Stavanger. Hovedkontor i Stavanger. 

 

Ledergruppe Skretting Norge

Håvard Walde

Administrerende direktør

Hilde Roald

Produksjonsdirektør

Marius De Haas

Finansdirektør

Mads Martinsen

Direktør for produktutvikling og bærekraft

Roar Sandvik

Salgsdirektør

Elin Norheim

Direktør supply chain

Frode Jåsund

Leder utlogistikk

Egil Espolin Johnson

Personalsjef