Våre innovasjoner

Målet til Skretting er å se forskningen bli implementert i innovative og bærekraftige løsninger til havbruksnæringen. Enten som et produkt, metoder eller produksjonsforbedringer. Vårt innovasjonsarbeid dekker tre områder – forbedringer, dagens virksomhet, og helt frem til nye forretningsmodeller. Nedenfor finner du noen eksempler på våre innovasjoner.

Helsemonitorering

Helsemonitorering gjør det enkelt for oppdretteren å tilegne seg kunnskapen om helsestatusen i merdene. Blodanalysene gir deg oppdatert info om fisken har begynnende betennelser, står i faresonen for skader på muskel eller vitale organer som hjerte og lever, eller har reduserte nivåer av viktige antioksidanter i blodet.

Les mer
NIR

NIR

Nærinfrarød (NIR) spektroskopi er en nøyaktig og rask analysemetode som er godt egnet for å fastslå næringsstoffer i fôringredienser og fôr. NIR-instrumenter er installert ved alle Skretting-fabrikker. Dette gir raske og nøyaktige analyser av fôringredienser, fôr under produksjon og ferdig fôr.

Les mer
RAS equipment

RAS

Skretting har investert mye forskningsressurser i RAS med sitt potensiale om å øke bærekraften i havbruksnæringen. Vi har tre dedikerte forskningsenheter til RAS, hvor hver har sitt eget unike fokus. Ved Skretting Aquaculture Innovation har vi et dedikert RAS-team som består av kunnskapsrike forskere som er spesialisert innen RAS.

Les mer

MicroBalance®

MicroBalance® handler om riktige næringsstoffer og ikke spesifikke råvarer. Konseptet gir oss mulighet til å erstatte fôrråvarer uten at det påvirker fiskens ytelse, velferd og kvalitet, noe som gir oss en unik formuleringsfleksibilitet. MicroBalance® består av Infinity, MicroBalance FLX og N3.

Les mer
Novel raw materials graphic

Nye og bærekraftige råvarer

Samtidig som verdens befolkning vokser, øker fokuset på at havbruksnæringen skal bidra med protein for å fø verden. I Skretting ser vi at vi har en essensielle rolle i dette. En forventet økning fra havbruket på 30 millioner tonn, betyr et økt råvarebehov på ytterligere 45 millioner tonn. Hvor skal disse komme fra? Her utdyper vi om noen av våre aktiviteter innen dette området, både jakten på nyskapende råvarer og våre viktigste samarbeid.

Les mer

Fôr til havbruksnæringen

Skretting har kontinuerlig utviklet innovative produkter og løsninger som over tid har utviklet seg til produksjonsstandarder. Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til fisk hele livssyklusen.