Innovasjon

Nysgjerrighet er vår lidenskap

Innovasjon er vår kjerneverdi. Vårt arbeid omfavner nye måter å tenke på, og vi liker å kontinuerlig utfordre oss selv. Dette gjør vi for å finne de beste løsningene som adressere de største utfordringene verden har i dag. I Skretting mener vi at innovasjon kan komme fra hvem som helst i organisasjonen, ansatte eller team, og gjennom eksterne samarbeid.   

I denne delen

Om Skretting AI
Vårt innovasjonsarbeid
Våre innovasjoner
Kvinner innen forskning
Nye og bærekraftige råvarer
Forskning- og utviklingssamarbeid