Etikk og etterlevelse

Åpenhet og tillit er viktig i forhold til det vi leverer og hvordan vi leverer. Vårt program for etikk og etterlevelse er utviklet for å sikre at «hvordan» er like pålitelig som «hva». Programmet er i kontinuerlig utvikling og blir aktivt implementert i organisasjonen. På denne måten sikrer vi at vi operer i samsvar med lover og interne retningslinjer og standarder.

 

Skretting innovation team

Etiske retningslinjer for ansatte

Vi tror at det bare er én måte å gjøre forretninger på, og det er den riktige måten. Våre etiske retningslinjer er kjernen i hvordan vi drifter. Ansatte over hele verden overholder våre høye standarder og sikrer at vi opererer på en etisk og bærekraftig måte når jobber mot vår formål: «Feeding the future».

Etiske retningslinjer for våre leverandører

Vi anerkjenner at vi kun kan nå vår visjon i samarbeid med våre forretningspartnere. Vi har derfor utviklet etiske retningslinjer som gjør det mulig å samarbeid om bærekraft, samsvar og integritetsspørsmål. Selskaper og enkeltpersoner må overholder standarderne i våre etiske retningslinjer for at vi skal kunne samarbeide. 

Les våre etiske retningslinjer for forretningspartnere

Soy farmer in Brazil
Raw materials in bag

Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig produksjon og forbruk krever at vi ser forbi kost og kvalitet når vi gjør kjøpsbeslutninger. Skretting og Nutreco har identifisert relevante bærekraftsutfordringer i våre etiske retningslinjer. Ettersom fôringredienser er den største bidragsyteren til vårt fotavtrykk, jobber vårt innkjøpsteam med å minimere påvirkningen der det er mulig.

Lær mer