Program AquaTraining settefisk 2022

Her finner du fagprogrammet for årets seminar. Programmet oppdateres fortløpende. Bruk menyen om du enkelt ønsker å hoppe bestemte dager. 

Mandag 19. september

08.30-09.10

Velkommen til AquaTraining
Pål-Arve Dypaune, Skretting

09.10-09.35 Den norske koden: 50 år med AquaGen og en balansert avl
Lisbeth Ingebrigtsen, AquaGen
09.35-10.00 Vannbehandling i landbasert oppdrett
Annemari Løberg Larsen & Sunniva Ingebrigtsen Gaarden, Artec Aqua
10.00-10.20 Pause
10.20-10.45 Hvordan kan vi effektivt bekjempe smitte og sykdom i settefiskfasen
Sunniva Wannebo Kui, PatoGen
10.45-11.10 Har smolten sett lyset?
Marcus Søyland, Skretting
11.10-11.35 Generelt om biorytmer
Martin Haugmo Iversen, Nord Universitet
11.45-12.20 Pause med en liten matbit
12.20-12.45 Kraften i genetikken
Lisbeth Ingebrigtsen, AquaGen
12.45-13.10 Hvem, hva, hvor
Pål-Arve Dypaune, Skretting
13.10-13.30 Spørretimen
13.30-14.00 Fotografering

Tirsdag 20. september

08.30-08.45 God morgen Platanias
08.45-09.10 Produksjonslidelser – når vi ikke kan skylde på et agens!
Fredrikke Nyberg, PatoGen
09.10-09.35 Lysstyring og smoltisfisering
Martin Haugmo Iversen, Nord Universitet
09.35-10.00

Kan man forutse HSMB-utbrudd hos fisk?
Christina Husebø, Skretting

10.00-10.20 Pause
10.20-10.45 Fra idé til ferdig anlegg
Annemari Løberg Larsen, Artec Aqua
10.45-11.10 Fôr og smoltifisering, mange veier til Rom
Marcus Søyland, Skretting
11.10-11.35 Epigenetikk - hva er det og hvorfor snakker alle om det
Håvard Fausjanger, AquaGen
11.45-12.20 Pause med en liten matbit
12.20-12.45 Hel pellet, helt frem. Fokusområder sett fra vår side.
Geir Kalvøy og Erling K. Sørseth, Skretting
12.45-13.10 Morgendagens verktøy for settefisk og lukket oppdrett
Tra-My Le, Skretting
13.10-13.35 Effekten av termisk avlusning på fiskevelferd
Martin Haugmo Iversen, Nord Universitet
13.35-14.00 Spørretimen
14.00- Lunsj

Onsdag 21. september

08.30-08.45 God morgen Platanias
Skretting
08.45-09.10 Effekten på dyrevelferd ved "catch & release"
Martin Haugmo Iversen, Nord Universitet
09.10-09.35 Skinnet - en viktig barriere
Christina Husebø, Skretting
09.35-10.00 Smitte følger fisk
Sunniva Wannebo Kui, PatoGen
10.00-10.20 Pause
10.20-10.45 Nitrogenovermetning
Sunniva Ingebrigtsen Gaarden, Artec Aqua
10.45-11.10 Rogn hele året, er det mulig?
Håvard Fauskanger, AquaGen
11.10-11.35 Hva gjør vi når fôret møter nye utfordringer i RAS-anlegg
Marcus Søyland, Skretting
11.45-12.20 Pause med en liten matbit
12.20-12.45 En hjørnesteinsbedrift på Husøy i Senja
Konstanse Karlsen, Brødrene Karlsen AS
12.45-13.10 ILAV og settefisk – Hva skjer?
Fredrikke Nyberg, PatoGen
13.10-13.35 Operative velferdsindikatorer. Ny velferdsstandard
Martin Haugmo Iversen, Nord Universitet
13.35-14.00 Spørretimen
14.00- Lunsj

Torsdag 22. september

08.30-08.45 God morgen Platanias
Skretting
08.45-09.10 Den forunderlige verden under havet. Hvordan fisk tilpasser seg et liv i havet
Martin Haugmo Iversen, Nord Universitet
09.10-09.35 Landbasert oppdrett av matfisk. Hva gjør Skretting?
Truls Dahl, Skretting
09.35-10.00 Produksjon av laks på land
Christian Torgersen, Andfjord Salmon
10.00-10.20 Pause
10.20-10.45 Storsmolten fortjener sitt eget fôr
Marcus Søyland, Skretting
10.45-11.10 Du trur det ikkje før du ser det, eller, du ser det ikkje før du trur det
Lisbeth Ingebrigtsen, AquaGen
11.10-11.35 RAS - et komplekst samspill mellom biologi og teknologi
Sunniva Ingebrigtsen Gaarden, Artec Aqua
11.45-12.20 Pause med en liten matbit
12.20-12.45 Fiskehelse Kahoot
PatoGen
12.45-14.00 Sammen oppsummerer vi seminardagene

Last ned pdf av programmet