SeaBOS -  sammen om å endre den globale sjømatindustrien 

Skretting var et av medlemmene som var med å stifte bærekraftsorganet Seafood Business for Ocean Stewardship initiative (SeaBOS). SeaBOS representerer 10 av verdens største sjømatbedrifter. Alle disse medlemsbedriftene jobber mot målet om å lede en transformasjon mot bærekraftig sjømatproduksjon og et sunt hav. 

Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) er hjernebarnet til Stockholm Resilience Centre og er et resultat av en serie Keystone Dialogues mellom forskere og sjømatbedrifter. Keystone Dialogue har som mål å undersøke om et lite antall "Keystone Actors" har potensial til å transformere det globale systemet for sjømat. SeaBOS-initiativet er et uttrykk for at industrien ønsker å teste hypotesen om at et lite antall innflyttelsesrike aktører kan påvirke et flertall av mindre aktører. 

"Vi var glade for at så mange selskap godtok tilbudet vårt. Dette viser at de anerkjenner sin rolle, og at de forstår hvor viktige de er i utviklingen av og i arbeidet med å redde verdens tilgang til fisk," sier Henrik Österblom, prosjektleder og Deputy Science Director ved Stockholm Resilience Centre.

Initiativet kobler sammen den globale sjømatnæringen med forskning, kobler fiskerier til havbruk, og kobler selskap fra Europa og Nord-Amerika med selskap i Asia. Ambisjonen er å lede en endring mot mer bærekraftig sjømatproduksjon og et sunt hav. SeaBOS bidrar aktivt til FNs bærekraftmål (SDG), og da spesielt mål 14 - bevare og bærekraftig bruk av havet og marine ressurser.  

Vi var glade for at så mange selskap godtok vårt tilbud. Dette viser at de anerkjenner sin rolle og at de forstår hvor viktige de er i utviklingen av og i arbeidet med å redde verdens tilgang til fisk
Henrik Österblom, prosjektleder og Deputy Science Director ved Stockholm Resilience Centre.

SeaBOS er unikt fordi det har overført et økologisk konsept med "nøkkelarter", som er spesielt avgjørende for at deres naturlige miljø fungerer, til næringslivet med tanke på produksjon av sjømat. Ledelsen i de 10 største globale sjømatselskapene (inkludert fiske, akvakultur og fôrprodusenter) har gått sammen for å skape endring i havbruk og på tvers av verdikjeden gjennom 5 arbeidsgrupper.  

I partnerskap med SRC og i tett samarbeid med Maruha Nichiro Corporation, Charoen Pokphand Foods og Dongwon Industries leder bærekraftdirektør i Nutreco, Jose Villalon, arbeidsgruppe 1. I tillegg samarbeides det med flere eksterne miljøorganisasjoner. Denne arbeidsgruppen fokuserer på å levere: 

  • Et dokument som adresserer de syv overordnede frivillige prinsippene og 45 viktigste kriteriene for å redusere forekomst av ulovlig, urapportert og uregulert fiske og moderne slaveri; og  
  • En demonstrasjon som viser at fiskefartøy utstyrt med kamera på dekk, ansiktsgjenkjenning av mannskap, dataprogram som gjenkjenner fiskearter som er fisket, sporing av fartøy og bruk av blockchain-teknologi er økonomisk gjennomførbart og effektivt for å dokumentere og redusere disse risikoene. 
Vårt håp er at ved å vise lederskap engasjerer vi andre til å bli med og iverksette de samme handlingene. Sammen kan vi gjøre de nødvendige endringene for å sikre et sunt hav.
Jose Villalon, Nutreco Corporate Sustainability Director

Det første punktet er ment for myndigheter for å potensielt innføre i nasjonalt lovverk, og for bedrifter å innføre i sine retningslinjer for innkjøp. Det andre punktet er ment å bli implementert og vedtatt som beste praksis for fiskefartøy og protokoller for entreprenører av fiskefartøy.  

Nutreco og Skretting er grunnleggere av SeaBOS, og anerkjenner hvor viktig bærekraftig forvaltning av hav og fiskerier er for fremtidige generasjoner. “Vårt håp er at ved å vise lederskap engasjerer vi andre til å bli med og iverksette de samme handlingene,” sier Villalon. “Sammen kan vi gjøre de nødvendige endringene for å sikre et sunt hav.” 

HRH Kronprinsesse Victoria av Sverige snakket om "The Ocean Challenge and SeaBOS" under AquaVision 2018

Kronprinsesse Victoria er talsperson for FNs bærekraftsmål og har et sterkt personlig engasjement for sunn og bærekraftig mat. Hun har valgt å fokusere på arbeid knyttet til havet og fiske. FNs bærekraftsmål nr. 14, "Life below water", er rettet mot å bevare og bærekraftig bruk av havet og marine ressurser for bærekraftig utvikling.

HRH Crown Princess Victoria