Nabohenvendelse

Hvis du plages av støy, lukt eller noe annet som du mener kan komme fra oss, er det fint om du kan fylle ut skjemaet under. Da får vi sett nærmere inn i det, og vi vil vi ta kontakt med deg så snart som mulig.

Når det gjelder lukt, er det greit å vite at det er flere virksomheter i Hillevåg som har industri-, mat- og fôrproduksjon som kan medføre lukt i nærområdet.

Men vi har forståelse for plagene skjemmende lukt har — uansett hvem det kommer fra. Vi vil gjøre vårt for å se om vi kan redusere dette, hvis det er vi som er opphavet.

Da vil informasjon du kan gi oss, hjelpe til med å avdekke om det kan være oss, og om våre renseanlegg fungerer slik de skal.