Reklamasjonsskjema

Dersom kunde mener at leveransen er mangelfull eller levert for sent, skal reklamasjon fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen 15 dager etter levering. Ved for sen reklamasjon tapes retten til å gjøre mislikeholdsbeføyelser gjeldende.
Vennligst send fôrprøve til fabrikken hvis relevant for reklamasjonen. 

For ytterligere informasjon og andre henvendelser angående reklamasjoner, send e-post til reklamasjon@skretting.com.