Fiskekvalitetskontroll Skretting FQ Fiskekvalitetskontroll Skretting FQ

Merdkanten 2-2023

Velkommen til utgave nummer to i 2023! Vi tar deg med til majestetiske Island, hvor vi besøker den landbaserte oppdretteren First Water, som utnytter øyas naturlige ressurser på imponerende vis. Vi utforsker også hvordan brunørreten til Norsk Ørret skiller seg fra andre arter, samt hvordan nye produksjonsmetodene påvirker fiskekvaliteten til laksen.

Du kan også lese om hvordan det nå blir enklere å rapportere utslipp av fosfor, nitrogen og organisk karbon fra din lokalitet. Og hvordan Skretting, sammen med Nutreco, intensiverer jakten på planter som kan bedre fiskehelsen. Avslutningsvis kan du lese om hvordan Aker BioMarine tar i bruk droner for et smartere krillfiske, teknologi og bærekraft hånd i hånd.

God lesing.

Innhold i denne utgaven

Ny vekst og nye muligheter for Sirdalsørreten
Nå får du utslippsrapporten samtidig som du bestiller fôr
Intensiverer jakten på planter som gir helsegevinst for laksen
Produserer laks på land ved hjelp av Islands ressursrike miljø
Nye produksjonsformer utfordrer dagens sannheter om fiskekvalitet
Droner gjør krillfisket smartere og gir lavere utslipp