Introbilde til Merdkanten nr.3 2023 Introbilde til Merdkanten nr.3 2023

Merdkanten 3-2023

Velkommen til siste utgave av Skrettings kundemagasin for 2023! I denne utgaven får du et innblikk i noe av det spennende arbeidet som foregår ved vår forskningsavdeling. Les om hvordan våre forskere følger utviklingen innen vannbåren fôring, samt hvordan vi i forskningsprosjektet Revitalise samarbeider for oppdatert kunnskap om vitaminer og mineraler til laks. Se også resultatene fra et feltforsøk med skinnhelsefôr, hvor det ble dokumentert færre sår hos fisken som fikk spisset ernæring. Vår innkjøper, Erik Aanensen, gir oss innsikt i det usikre og ustabile marine råvaremarkedet, og du blir bedre kjent med nye ansatte i Skretting i denne utgaven. God lesing.

Saker i denne utgaven av Merdkanten

Følger nøye utviklingen av vannbåren fôring
Kamera viser 32 prosent færre sår med skinnhelsefôr
Svært usikker tilgang på fiskeolje framover
Samarbeider for oppdatert kunnskap om vitaminer og mineraler til laks
Takk for din ærlige tilbakemelding
Nye fjes trives med både folk og fisk