Amber Neptun

Fordeler

  • Tilpasset ernæring til torsk
  • Gir god ytelse og vekst
  • Fysiske egenskaper tilpasset sjø

Skretting tilbyr fôr til hele torskens livssyklus som inkluderer anrikning av levendefôr, spesialtilpasset larve og yngelfôr, settefiskfôr, vekstfôr og stamfiskfôr. I sjøfasen består fôrlinjen av tre typer vekstfôr tilpasset fiskens livsstadium; Amber Neptun, Optiline Cod og Premium Cod.

Amber Neptun er Skrettings vekstfôr til torsk. Vekstfôret er basert på høy andel marine råvarer og høyt proteininnhold hvor forholdet mellom protein og energi er tilpasset god vekst og fôrutnyttelse.

Anbefalt fra fiskestørrelse 100 - 1100g.

Pelletstørrelsene 5, 7 og 9 mm