• Økt proteinutnyttelse
  • Forbedret fôrfaktor
  • Høyere slakteutbytte

Akselerert vekst gjennom presis ernæring. 

Celero er et kostnadseffektivt høyytelsesfôr til ørret produsert i ferskvann og brakkvann. Fôret inneholder de essensielle ingrediensene som ørreten trenger for god vekst og velferd i vekstfasen. Celero sin presise og kostnadseffektive formulering, med optimal balanse mellom protein og fett, bidrar til mer effektivt næringsopptak og bedre utnyttelsen. Fôret er i tillegg formulert for å bedre transport og utnyttelse av fett i dietten. Celero gjør det derfor mulig å produsere mer biomasse når tiden er begrenset.

Tilbys til produsenter av ørret i ferskvann og brakkvann i Sverige. Ta kontakt om du har spørsmål om Celero.