CLEAN Labrus

  • God vekst
  • God fôrkvalitet
  • God fiskehelse

Leppefisk er et effektivt verktøy mot lakselus, og leppefisk har tradisjonelt kommet fra fiskeri. De siste årene har produksjonen av oppdrettet berggylt økt. Skretting har i flere år drevet med forskning og utvikling av fôr tilpasset behovene til oppdrettet berggylt og har nå et spesialtilpasset fôr. CLEAN Labrus er et lettfordøyelig fôr som møter berggyltens ernæringsbehov for god vekst, samtidig som fiskehelse og -velferd opprettholdes.

Skal du jakte lus må du være frisk

CLEAN Labrus inneholder ingredienser som mobiliserer immunforsvaret og støtter ytre og indre barrierene mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. I tillegg er fôret rik på vitaminer, mineraler, lett fordøyelige råvarer og antioksidanter. For å sikre at fisken får i seg disse livsviktige næringsstoffene er det viktig at fôret er attraktivt. Vi bruker derfor høy andel marine råvarer som fiskemel, krillmel og raudåtehydrolysat. Ved å opprettholde en god ernæringsstatus vil fisken være mer rustet til å håndtere utfordringer, samtidig som den har overskudd til å utføre den viktige rollen sin mer effektivt. CLEAN Labrus finnes i følgende pelletstørrelser: 0,8| 1,0|1,2|1,5 |1,8

Anbefalt bruk

Ta i bruk CLEAN Labrus til berggylt fra fisken er ca 0,5g. Fôres kontinuerlig ved dagslys tilpasset biomassen i karet. Følg med distribusjonen av fisk i karet. God fôrtildeling vil redusere stress og klumpeadferd. Unngå overfôring da dette kan føre til dårlig vannkvalitet og helseproblemer for fisken.

Illustrasjonsbilde god vekst med fôr til berggylt
God vekst

I forsøk er det dokumentert at berggylt fôret med CLEAN Labrus kommer raskere frem til ønsket vekt enn kontrollfôr. Dette muliggjør økt optimalisering av anlegget.

Illustrasjonsbilde god helse med fôr til berggylt
God fiskehelse og - velferd

Fiskens helse er avgjørende i uttesting av nye fôr. I forsøk ble det gjort analyser av tarm, lever og skjelett. Resultatene viser god lever- og tarmhelse, samt god beinminalisering og lite deformiteter. Forsøk viser også bedre overlevelse i fiskegruppen fôret CLEAN Labrus.

illustrasjonsbilde god fôrkvalitet til berggylt
God fôrkvalitet

CLEAN Labrus er en mikropellet med jevn pelletstørrelse som fordeler seg godt i karet. Synkehastighet og vannstabilitet er tilpasset typiske forhold i berggyltkar.

Riktig fôr til riktig tid

Skretting tilbyr tilpasset fôr til berggylt i alle stadier
Skretting tilbyr fôr til berggylt fra oppdrett og fiskeri for alle stadier.