CLEAN Labrus Soft

Produktfordeler

  • God smakelighet
  • Mykner i sjøvann
  • Høy vannstabilitet

CLEAN Labrus Soft er et spesiallaget tilvenningsfôr til leppefisk med høy vannstabilitet. Villfanget leppefisk er generelt mer kresne i matveien. Derfor inneholder CLEAN Labrus Soft høy andel rekemel som sikrer god smakelighet. CLEAN Labrus Soft får en myk konsistens i sjøvann som ivaretar attraktivitet og sikrer en smidig tilvenning over på tørrfôr.

Fôret er tilgjengelig i småsekk (20 kg), og finnes i pelletstørrelse 12 mm. 

Generell fôringsveiledning for leppefisk

Fôret legges direkte i agnpose med en tilpasset taulengde, minimum 2-3 meter. Tauet med agnposen plasseres i rensefiskskjulet eller langs merdkanten, med avstand på 1-2 meter fra ringen. Fôret vil gradvis trekke inn vann og synke ned i sjøen etter ca. 90 minutter. Alternativt kan posen loddes med stein for umiddelbar synk på posen.

Anbefalt mengde og etterfylling

Målrettet fôring hver dag sikrer god tilgang på føde og mer effektive lusejegere. Det anbefales å bruke 2 kg fôr pr. 2000 rensefisk i merd. Eksempelvis; 10 000 leppefisk i merd har behov for 10 kg CLEAN Labrus Soft fordelt på 5-10 poser, hver dag.