CLEAN Labrus Soft

Produktfordeler

  • God smakelighet
  • Mykner i sjøvann
  • Høy vannstabilitet

CLEAN Labrus Soft er et spesiallaget tilvenningsfôr til leppefisk med høy vannstabilitet. Villfanget leppefisk er generelt mer kresne i matveien. Derfor inneholder CLEAN Labrus Soft høy andel rekemel som sikrer god smakelighet. CLEAN Labrus Soft får en myk konsistens i sjøvann som ivaretar attraktivitet og sikrer en smidig tilvenning over på tørrfôr.

Fôret er tilgjengelig i småsekk (20 kg).

Generell fôringsveiledning for leppefisk

Fôret legges direkte i agnpose med en tilpasset taulengde, minimum 2-3 meter. Tauet med agnposen plasseres i rensefiskskjulet eller langs merdkanten, med avstand på 1-2 meter fra ringen. Fôret vil gradvis trekke inn vann og synke ned i sjøen etter ca. 90 minutter. Alternativt kan posen loddes med stein for umiddelbar synk på posen.

Anbefalt mengde og etterfylling

Målrettet fôring med etterfylling av poser 3 gang i uken sikrer god tilgang på føde og mer effektive lusejegere. Det anbefales å bruke 0,5 kg pr. pose pr. 2000 rensefisk i merd. Eksempelvis; 10 000 leppefisk i merd har behov for 2,5 kg CLEAN Labrus Soft fordelt på 5 poser, annen hver dag.