CLEAN Lumpfish

Fordeler

  • Optimal ernæring
  • Høyt innhold av vitaminer og antioksidanter
  • God fiskevelferd og fiskehelse

En avmagret og sulten rognkjeks er en dårlig lusespiser. CLEAN Lumpfish er vårt skreddersydde vedlikeholdsfôr til rognkjeks i sjø. Med optimal ernæring og høyt innhold av vitaminer og antioksidanter bidrar CLEAN Lumpfish til god fiskevelferd og fiskehelse. Håndtering, vaksinering og smittepress er en del av hverdagen til rensefisken. Alle våre CLEAN-produkter inneholder derfor alle helsefremmende komponentene som i vårt fremste helsefôr, Protec. 

Skretting har lansert en oppgradert versjon av CLEAN Lumpfish som inkluderer raudåte, Calanus finmarchicus, for å tilpasse seg fiskens naturlige diett og ernæringsbehov. Raudåte virker smaksfremmende og vil bidra til at rognkjeksen kommer raskere til matfatet.

Anbefalt fôrløp for rognkjeks

I sjøfasen anbefaler vi å bruke overgangsfôret CLEAN Transfer de første seks ukene i sjø for å så bytte til vedlikeholdsfôret CLEAN Lumpfish. 

Fiskestørrelse (gram) Pelletstørrelse
30-50 2
50-120 3
> 120 4

Alle fôrstørrelser leveres i 25 kilo sekker. 

Oversikt over anbefalt fôrløp til rognkjeks
Anbefalt fôrløp til rognkjeks fra stamfisk til sjøfasen

Les aktuelle saker

22.08.2022

Tar i bruk ny kunnskap i fôr til villfanget leppefisk

Ny forskning, erfaring fra felt og økt oppdrett på berggylt har gitt ny kunnskap om ernæringsbehovet og atferden til berggylt. Resultatet av dette er en oppdatert fôrresept til villfanget berggylt, CLEAN Labrus Soft. Et mer fordøyelig fôr med fokus på god smak og bedre fiskevelferd.

Les artikkelen
Calanus illustration
02.02.2020

Raudåte: ny, kortreist og fornybar råvare i kommersielt fôr

Nå er den største høstbare ressursen i Norskehavet, Raudåte (Calanus finmarchicus) tilgjengelig i Skrettingfôr. Det er mer av denne vesle hoppekrepsen enn all villfisk og alle sjøpattedyr til sammen i de nordiske farvanna. Dette dyreplanktonet er en unik proteinressurs som vi i Skretting nå tar i bruk i fiskefôret vårt.

Les artikkelen
Lumpfish juvenile
29.08.2018

20 millioner rognkjeks får sitt eget fôr

Vårt nye rognkjeksfôr sørger for fornøyde og effektive lusespisere. Skretting lanserer en helt ny fôrlinje til rognkjeks. Clean-serien gir riktig ernæring, styrker helsen og bedrer fiskevelferden. En frisk og fornøyd rensefisk er den beste lusespiseren.

Les artikkelen