• Økt tilvekst
  • Redusert fôrfaktor
  • Redusert utslipp av fosfor og sink

Nutra Terra er vår nyvinning innen vekstfôr til settefisk og er utviklet gjennom nøye uttesting av ulike råvarer og fôrformuleringer. Den nye kunnskapen har vi brukt til å formulere et fôr som i forsøk viser bedre vekst og redusert fôrfaktor, samtidig som vi ser redusert utslipp av fosfor og sink i feces.

I Skretting mener vi at fôrråvarene er en av nøklene til god vekst og god helse for fisken. Fisken trenger ikke spesifikke råvarer, men heller næringsstoffene i dem. Økt bruk av nye fôrråvarer og optimalisering av eksisterende vil bidra til å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen. I Nutra Terra har vi redusert mengden begrensede råvarer, sammenlignet med konvensjonelle settefiskfôr. Fôret er tilsatt enzymet fytase, som gjør fosfor og sink mer tilgjengelig for fisken. Dette gjør det mulig å redusere den totale mengden fosfor og sink i fôret, og dermed redusere utslipp av disse mineralene i feces.

Nutra Terra – et bedre valg for fisken og miljøet.

Symbol for bedre ytelse med Nutra Terra
Bedre ytelse

I valideringsforsøk ved vår forskningsstasjon på Lerang, hadde fisk fôret Nutra Terra høyere fiskevekt og lavere fôrfaktor enn kontrollgruppe.

Symbol reduksjon av utslipp Nutra Terra
Redusert utslipp

For å møte behovet for et fôr med god ytelse samtidig som det bidrar til å redusere utslippet, er Nutra Terra tilsatt enzymet fytase som gjør fosfor og sink mer tilgjengelig. Forsøk viser redusert mengde fosfor og sink i feces.

Ressursutnyttelse med Nutra Terra
Bedre ressursutnyttelse

Lavere fôrfaktor betyr mindre kilo fôr per kilo produsert fisk. Dette bidrar til å redusere presset på sårbare fôrråvarer. Ved å ta i bruk insektmel og fytase, klarer vi å utnytte råvarene på en bedre måte.

Hva er fytase og hvordan virker den?