Slice vet. er et reseptbelagt legemiddel tilsatt fiskefôr. Se www.legemiddelverket.no for preparatomtale. 

Ta kontakt med vårt fiskehelsepersonell eller reseptmottaket. 

Ønsker du lære mer?

Ta kontakt med våre fagansvarlige eller salgsrepresentanter.

Finn kontaktinformasjon