Slice vet. er et reseptbelagt legemiddel tilsatt fiskefôr. Se www.legemiddelverket.no for preparatomtale. 

Ta kontakt med vårt fiskehelsepersonell eller reseptmottaket.