NIR

En innovasjon innen fiskefôrproduksjon

Nærinfrarød spektroskopi (NIRS) er en nøyaktig og rask analysemetode som er godt egnet for å fastslå næringsstoffer i fôringredienser og fôr.

Enkelt forklart overføres lysenergi til en prøve og blir absorbert av næringsstoffene i prøven. Mengden absorbert energi oversettes til konsentrasjonen av de enkelte næringsstoffene i prøven ved bruk av matematiske ligninger.

NIR

Setter globale standarder

NIR-instrumenter er installert ved alle Skretting-fabrikker. Dette gir raske, nøyaktige analyser av fôringredienser, fôr under produksjon og ferdig fôr.

Hvert år analyserer Skretting 600 000 prøver og genererer 3 millioner analyseresultater som setter globale standarder. Gjennom det globale NIR-nettverket har Skretting Aquaculture Innovation (AI) ansvar for innovasjon, kalibrering, overvåking av ytelse og støtte til fabrikkene. 

Nøyaktige analyser

Utstyret for å gjennomføre NIR-analyser som er installert ved alle Skretting-fabrikker gir raske, nøyaktige analyser av alle råvarer, melblandinger og ferdig fôr.

«NIR er praktisk å bruke for produksjon- og kvalitetsteam ved fôrfabrikkene,» sier Ørjan Breivik, NIR-teamleder ved Skretting AI. «Prøvene trenger lite eller ingen forberedelse, og resultatene er tilgjengelige nesten umiddelbart. Resultatene gjør det mulig for de som formulerer fôret å sikre at ferdig fôr samsvarer med spesifikasjonene og at kunden mottar et fôr med de egenskapene det skal ha.»

Raw materials circle
NIR er praktisk å bruke for produksjon- og kvalitetsteam ved fôrfabrikkene. Prøvene trenger lite eller ingen forberedelse, og resultatene er tilgjengelige nesten umiddelbart.
Ørjan Breivik, NIR team leader at Skretting AI, Norway
NIR i produksjonsprosessen