Etylenoksid og fiskefôr

Fiskefôr i hånd
09.09.2021

I det siste har flere matvarer blitt kalt tilbake fra norske butikker fordi de er forurenset med etylenoksid. Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. EU/EØS har forbudt bruken av dette stoffet i matproduksjon, og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade, sier Mattilsynet.

Ingen indikasjon på etylenoksid i våre fôrråvarer, men vi følger med

Skretting har vært oppmerksom på problemstillingen gjennom vår overvåkning av regelverket og saker både i Norge og EU. Siden forurensningen kommer fra råvarer som også kan ha vært brukt i fiskefôr, tar Skretting dette på alvor og har vært i kontakt med alle aktuelle leverandører.

Våre aktuelle leverandører fokuserer også på etylenoksid og har tatt analyser av sine varer. Det er så langt ikke påvist etylenoksid hos noen av dem.

Vi har altså ingen indikasjon på at dette berører oss. Vi fortsetter imidlertid med tiltak for å minimere risiko og å kunne oppdage eventuelle forekomster så raskt som mulig.

Lignende artikler

30.11.2021

Skretting intensiverer jakten på nye proteinkilder sammen med fiskere og forskere

Det finnes trolig millioner av tonn med marine arter i havet som ikke blir utnyttet. Skretting er med på jakten etter dem. Verden trenger mer mat, og jakten på nye proteinkilder intensiveres. Stadig flere peker på de nederste «hyllene» i havets spiskammer.

All news
04.11.2021

Fjordfrende transportsamarbeid reduserer CO2-utslipp med en fjerdedel

Sommeren 2019 startet Skretting og Cargill et samarbeid om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. To år etter har CO2-utslippene fra drivstoff gått ned med 23 %.

All news
Pellets in hand
09.09.2021

Etylenoksid og fiskefôr

I det siste har flere matvarer blitt kalt tilbake fra norske butikker fordi de er forurenset med etylenoksid. Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. EU/EØS har forbudt bruken av dette stoffet i matproduksjon, og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade, sier Mattilsynet.

All news