Etylenoksid og fiskefôr

Fiskefôr i hånd
09.09.2021

I det siste har flere matvarer blitt kalt tilbake fra norske butikker fordi de er forurenset med etylenoksid. Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. EU/EØS har forbudt bruken av dette stoffet i matproduksjon, og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade, sier Mattilsynet.

Ingen indikasjon på etylenoksid i våre fôrråvarer, men vi følger med

Skretting har vært oppmerksom på problemstillingen gjennom vår overvåkning av regelverket og saker både i Norge og EU. Siden forurensningen kommer fra råvarer som også kan ha vært brukt i fiskefôr, tar Skretting dette på alvor og har vært i kontakt med alle aktuelle leverandører.

Våre aktuelle leverandører fokuserer også på etylenoksid og har tatt analyser av sine varer. Det er så langt ikke påvist etylenoksid hos noen av dem.

Vi har altså ingen indikasjon på at dette berører oss. Vi fortsetter imidlertid med tiltak for å minimere risiko og å kunne oppdage eventuelle forekomster så raskt som mulig.

Lignende artikler

Pellets in hand
09.09.2021

Etylenoksid og fiskefôr

I det siste har flere matvarer blitt kalt tilbake fra norske butikker fordi de er forurenset med etylenoksid. Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. EU/EØS har forbudt bruken av dette stoffet i matproduksjon, og alle funn over grenseverdiene vil kunne gi økt risiko for helseskade, sier Mattilsynet.

All news
02.09.2021

Regjeringen gir 100 millioner til havbruk til havs

18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner med felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs til et nytt norsk industrieventyr.

All news
19.08.2021

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Skretting sier i en kommentar at dette skal styrke selskapets posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

All news