Fjordfrende transportsamarbeid reduserer CO2-utslipp med en fjerdedel

Fjordfrende fôrlogistikk

Sommeren 2019 startet Skretting og Cargill et samarbeid om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. To år etter har CO2-utslippene fra drivstoff gått ned med 23 %.

De to selskapene samlet seg for å unngå at et skip med Cargills EWOS-fôr og et skip med Skretting-fôr kunne seile rett bak hverandre langs norskekysten — noe som førte til større klimaavtrykk enn nødvendig.
For å få til større effektivitet og redusere CO2-utslippene fra drivstofforbruket, begynte Fjordfrende å planlegge og håndtere all sjøtransport for selskapene. I løpet av de to første årene etter at Fjordfrende ble operativt, ble de direkte CO2-utslippene fra drivstofforbruket fra skipene redusert med 23 prosent. Dette er sammenlignet med de totale tallene fra 2017 hvor fôrselskapene håndterte frakten på egen hånd.

– Vi ser at en bedre utnyttelse av båtene som inngår i flåten, har gitt en umiddelbar miljøeffekt slik vi regnet med. I tillegg har rederiet som håndterer transporten klart å kombinere leveransene fra de to fôrselskapene på en bedre måte som reduserer drivstofforbruket, sier Fredrik Witte adm. dir. i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen.

Mer effektiv flåte

I de to første driftsårene for Fjordfrende har to mindre båter blitt erstattet av én større båt. Flåten har da blitt mer effektiv også fra et miljøperspektiv.

– For oss er dette gode nyheter, og viser at vi framover kan forvente ytterligere reduksjon av klimagassutslipp fordi Fjordfrende kan optimalisere mer og få en flåte som kan drive enda mer energieffektivt, sier Håvard Walde, adm. dir. i Skretting Norge.

Rederiet Eidsvaag som driver den felles planleggingssentralen og har hele ansvaret for planlegging og håndtering av transporten, sier i en kommentar at de jobber for å stadig sikre den smarteste transporten som vil komme både miljøet og havbruket til gode.

Fôrtransport Eidsvaag Opal
Det ombygde oljeserviceskipet Eidsvaag Opal er det siste tilskuddet til Fjordfrende-flåten. Det har erstattet to andre fôrskip og har vært med å bidra til at transportsamarbeid mellom Cargill og Skretting har redusert CO2-utslippene med nærmere en fjerdedel etter 24 måneders drift. Foto: Eidsvaag