Først i Norge med fôr til økologisk fisk

Tidligere har havbrukerne som driver med økologisk produksjon vært avhengig av å importere fôr fra utlandet, og da i hovedsak fra Storbritannia. Brexit har komplisert denne importen, for nå må alt britisk fôr innom en grensekontrollstasjon i EU før det kan sendes til Norge. Norge har ikke en slik grensestasjon som er godkjent for fiskefôr, og overgangsordningen med Borg Havn i Oslo tok slutt for noen uker siden. Dette gjør logistikken vanskelig og dyr i tillegg til økt byråkrati.

Når den norske produksjonen av fôr til økologisk fisk starter opp ved Skrettings fabrikk i Stavanger, vil det forenkle logistikken for havbrukere med økologisk produksjon.

Det norskproduserte fôret Norganik vil i første omgang bli laget til laks, men Skretting ser for seg å levere Norganik til flere arter i fremtiden.

Kortreist og økologisk

Hege Lysne, fagspesialist vekstfôr hos Skretting, har vært sentral i jobben med å utvikle fôrproduksjon beregnet for økologisk fiskeoppdrett. Hun gleder seg over at fôrprodusenten endelig kan tilby et norsk kvalitetsfôr for et økologisk marked som er i vekst.

– Det å få produsert fôret innenlands vil være en forbedring på mange måter. Blant annet får du et kortreist fôr og sparer mye transport, forteller Lysne.

– I tillegg har vi jo muligheten til å påvirke og videreutvikle produktet i langt større grad når vi produserer det selv, legger hun til.

Det nye fôret produseres i henhold til det økologiske regelverket, og består av råvarer som er godkjent for økologisk produksjon.

Det å få produsert fôret innenlands vil være en forbedring på mange måter. Blant annet får du et kortreist fôr og sparer mye transport
Hege Lysne, produktsjef for økologisk fôr hos Skretting

Adskilt produksjon

Økologisk fôrproduksjon skal være adskilt fra produksjonen av konvensjonelt fôr, enten i tid eller rom. Dette medfører at det er innført nye og strenge rutiner på Skrettings fôrfabrikk i Stavanger i forbindelse med produksjonen av fôr til økologisk fisk.

–  Vi bruker samme produksjonslinje som for konvensjonelt fôr, men har strenge krav om renhold og tidsmessig atskillelse mellom de forskjellige produksjonene. Dette medfører at vi må planlegge grundig for å få en effektiv produksjon, forteller Lysne.

Økologisk laks — et eksklusivt produkt

Økologisk produsert fisk er en eksklusiv vare som kan nå ut til nye markeder og med priser man ellers ikke kunne tatt. Skretting tror at produksjonen av økologisk fisk vil vokse betydelig de neste årene.

– Hvis alle med vyer og ambisjoner om å legge om til økologisk produksjon faktisk gjennomfører, vil markedet vokse betydelig de neste årene. Markedsundersøkelser fra utlandet viser at mange forbrukere mener «organic food» gjør det lettere for dem å ta ansvarlige valg. Derfor er det bra at vi nå kan tilby det norske fôret Norganik til «Norwegian Organic Salmon», avslutter Lysne.