Nutreco legger frem en målrettet strategi for å redusere klimagassutslipp innen 2030

RoadMap 2025 har høye ambisjoner om å akselerere tiltak som skal redusere klimagassutslipp og adressere klimaendringer. Bærekraftstrategien tar utgangspunkt i Nutreco sin forpliktelse til vitenskapsbaserte mål (science-based targets).

Nutreco lanserte nylig sin bærekraftstrategi 2025. Dette er en femårig strategi, kalt Roadmap 2025, som inkluderer Nutreco sin forpliktelse til Science Based Target-initiativet. Nutreco har forpliktet seg til å gjennomgå, godkjenne og publisere reduksjonsmål i første kvartal av 2021. Nutreco knytter mål opp til Parisavtalen, begrense global temperaturstigningen til under 2’C, samt bidra til FN sine mål for bærekraftig utvikling.

- Historisk har Nutreco ledet vei når det gjelder bærekraftsutfordringer. RoadMap 2025 er en ambisiøs strategi som ytterligere styrker og fremmer bærekraftsarbeid. Bærekraft er avgjørende for at vi skal nå vår misjon om Feeding the Future, og dette gjenspeiles i RoadMap 2025, kommenterer Rob Koreman, CEO i Nutreco.

RoadMap 2025 har nye og målbare mål, inkludert mål for å redusere antimikrobiell resistens (AMR) og reduksjon av karbonavtrykk. Strategien inkluderer også mål for samfunnsansvar, inkludert fokus på mangfold ved at en fjerdedel av lederstillinger skal holdes av kvinner.

RoadMap 2025 støttes av tre viktige pilarer og implementeres i divisjonen for dyreernæring, Trouw Nutrition, og divisjonen for havbruk, Skretting.

1. Helse og velferd

I tillegg til Nutreco sin forpliktelse om å sikre optimal ernæring og god dyrevelferd, har selskapet styrket sin forpliktelse til å takle antimikrobiell resistens. Dette inkluderer å redusere den totale bruken av antibiotika, sikre tilsyn av veterinærer ved bruk av medisin, og eliminere bruken av antibiotika eller andre medisiner som er oppført på listen til Verdens helseorganisasjon over «Kritisk viktige for menneskers helse».

Det er snart ikke mer tid for å avverge veltepunktet for global oppvarming, og derfor setter vi strenge og målbare ambisjoner.
José Villalon, direktør for bærekraft i Nutreco

2. Klima og sirkulærøkonomi

Med ambisiøse vitenskapsbaserte mål (SBT) for reduksjon av klimagassutslipp, sammen med verktøy for karbonfotavtrykk, har Nutreco ambisjoner om å redusere energiforbruket betydelig. Innen 2025 er målet at mindre enn 2% av energien kommer fra kull og mindre enn 5% er fra fyringsolje. Innen 2030 er ambisjon å ikke lengre bruke kull og brennolje. I desember 2020 ga Nutreco ut Sustainability Soy and Oil Palm Sourcing Policy hvor Nutreco forplikter seg til en avskogingsfri forsyningskjede innen 2025. Nutreco tar også sikte på å inkludere 5 til 10% nyskapende fôrråvarer i sine fôr, og har forpliktet seg til å investere minst 30 millioner euro i forskning. Dette samtidig som det gjøres bærekraftig fremgang innen emballasje.

- Klimaendringer er en av de største truslene vi som samfunn i dag står overfor, og for fremtiden til vår virksomhet. Det er snart ikke mer tid for å avverge veltepunktet for global oppvarming, og derfor setter vi strenge og målbare ambisjoner. Ved å bruke vår bransjeekspertise og tette samarbeid med våre partnere, vet vi at vi kan gjøre en betydelig forskjell mens vi jobber mot vår misjon om Feeding the Future, sier direktør for bærekraft i Nutreco, José Villalon.

3. Samfunnsansvar

Kjernen i denne pilaren er å bidra til null sult og fremme mangfold og inkludering. Nutreco har som mål å utvide sine samfunnsutviklingsinitiativer for å redusere fattigdom ved å øke inntektsnivået blant små oppdretter som lever i ekstrem fattigdom. I tillegg har Nutreco forpliktet seg til at minst en av tre nyansettelser er kvinner, med en langsiktig ambisjon om at 25% av ledere er kvinner innen 2025.

Den nye strategien bygger på Nutreco sin forpliktelse til vitenskapsbaserte mål i definisjonsområde ett, to og tre, og dermed redusere selskapets samlede karbonavtrykk.

Les mer om Nutreco Roadmap 2025 her

 

Nutreco Roadmap 2025 grafikk