Nutreco og Skretting forplikter seg til langsiktig økonomisk støtte for å beskytte den brasilianske Cerrado-regionen mot avskoging

Nutreco og Skretting kunngjør i dag at det er det første fôrselskapet og et av de tre første selskapene i verden som gir sin støtte til et nytt initiativ designet for å hjelpe til med å avslutte soyadrevet avskoging i et av Brasils viktigste områder av biologisk mangfold.

Selv om all soyaen vi kjøper fra Brasil er sertifisert avskogingsfri, ser vi at vi kan gjøre mer for å hjelpe mangfoldet av dyr og planter i Brasil og bidra i den globale kampen mot klimakrisen. Sammen med Grieg Seafood og den britiske matvaregiganten Tesco, inviterer nå Skretting andre norske bedrifter med brasiliansk soya i sin verdikjede til å bli med på dugnaden. Denne innsamlingsaksjonen oss en mulighet til å påvirke hele industrien lenger bak i verdikjeden. Tanken er at selskaper med brasiliansk soya i sin verdikjede bidrar finansielt.

Utslipp tilsvarende 53 millioner biler

Initiativet "Funding for Soy Farmers in the Cerrado" har som mål å bevare den naturlige vegetasjonen og det biologiske mangfoldet i Cerrado-regionen, og stoppe avskogingen ved å gi bønder økonomiske incentiver til å produsere soya bare på eksisterende jordbruksareal. Cerrado-regionen er et verdensomspennende karbonlager, men 250 millioner tonn karbon har blitt sluppet ut årlig på grunn av avskoging i dette landskapet – noe som tilsvarer utslippene fra 53 millioner biler. Cerrado er også en av de viktigste brasilianske regionene for vannproduksjon og står for 40 % av Brasils ferskvann som er essensielt for landbruket.

1 million euro for å la skogen stå

Finansieringen vil støtte Cerrado-biomet for å bli et verifisert null-avskogingsområde for soya. Bevaringseksperter som WWF støtter behovet for økonomiske insentiver for soyabønder for å beskytte Cerradoen. Nutreco har med sine to divisjoner Trouw Nutrition for dyreernæring og Skretting med fôr til akvakultur, lovet å forplikte en million euro til fondet i løpet av de kommende fem årene.

Nutreco-administrerende direktør Rob Koremans sier: "Dette initiativet er en ny type bevaringsvern som anerkjenner ansvarlige handlinger fra grunneiere som er interessert i å takle klimarelaterte spørsmål, spesielt i miljøkritiske miljøer og biomer. Vi er glade for å jobbe sammen med Tesco og Grieg Seafood for å beskytte Cerradoen og forhindre ytterligere avskoging i området. Soya er en viktig ingrediens i global fôrproduksjon for dyr og havbruk, og jeg håper at andre selskaper, spesielt innen fôrindustrien, vil komme frem og forplikte seg til dette initiativet i løpet av de kommende månedene."

Støtte fra WWF og Regnskogfondet

World Wildlife Fund US SVP Markets Jason Clay sier, "Nutreco bør hylles som det første fôrselskapet i dette globale arbeidet med å eliminere avskoging og konvertering av gressletter mens de fremdeles produserer produktene som trengs for å fôre verden. Initiativer i privat sektor som dette kan gi den kritiske finansieringen som er nødvendig for å støtte bønder, mens vi går over til nye forretningsmodeller og mekanismer som produserer sårt tiltrengt mat og beskytter ikke bare Cerrado men lignende naturtyper over hele verden. "

Regnskogfondet uttaler «Det er bra at selskaper viser betalingsvilje og tar initiativ til å stanse avskogingen i Brasil. Verden trenger en effektiv mekanisme for å stanse avskogingen, kombinert med at selskapene forplikter seg til å kjøpe soya utelukkende fra avskogingsfrie leverandører. Skal vi lykkes i arbeidet for å redde skogen og stanse klimaendringene, er det avgjørende at selskaper med soya i verdikjeden sin tar ansvar», sier Nils Hermann Ranum, leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Nutreco har støttet bevaring av Cerrado regionen siden 2017

Ved bindende støtte til dette initiativet fortsetter Nutreco sin langsiktige forpliktelse til å støtte innsatsen for å bevare Cerrado-regionen. I oktober 2017 var Nutreco en av 23 grunnleggerne som underskrev Statement of Support til Cerrado Manifesto. På den tiden var Nutreco den første og eneste stiftelsen som signerte for virksomheten. I dag har over 140 selskaper signert denne erklæringen om støtte.

Initiativet 'Funding for Soy Farmers in the Cerrado' har invitert den brasilianske soyaindustrien til å lede utviklingen av en finansiell mekanisme som kan fordele midlene på en måte som når målet om å stoppe soya-relatert avskoging av Cerrado. Foreløpige studier viser at det trengs totalt 250 millioner amerikanske dollar for å nå dette målet.

Den brasilianske Cerradoen

 • Cerradoen er et unikt økosystem. Området er hjem til over 5% av verdens biologiske mangfold og lagrer nesten 13,7 milliarder tonn karbon. Cerradoen er også en av de viktigste brasilianske regionene for vannproduksjon - ansvarlig for 40% av Brasils ferskvann.
 • Mer enn 80% av avlingene på dagens Cerrado er knyttet til soya (18 millioner hektar med soyaavlinger).
 • Cerradoen i Brasil er for tiden verdens største område for konvertering av land.
 • Det er allerede 22 millioner hektar med klarerte jordbruksarealer i Cerradoen, som er meget godt egnet for soyadyrking. Dagens soyaproduksjon i Cerradoen kan altså mer enn dobles uten ytterligere avskoging, og slik er det mulig å dekke den økende globale etterspørselen etter soya i mange tiår fremover.

Innsamlingsaksjon for soyabønder i Cerradoen

 • Dette er et bransjestyrt initiativ designet for å støtte brasilianske bønder som bevarer mer skog enn de er lovpålagt til å gjøre i Cerradoen. Initiativet vil bidra til å få en slutt på soya-relatert avskoging og landkonvertering i Cerradoen.
 • Brasilianske interessenter oppfordres til å lansere en økonomisk insentivmekanisme som skal distribuere midlene til bøndene på en måte som når målet om å stoppe den soya-relaterte avskogingen på Cerradoen.
 • Internasjonale selskaper med soya i sin verdikjede, samt stiftelser og myndigheter kan støtte dette initiativet ved å bidra økonomisk.
 • Innledende prognoser og modellering indikerer at det vil være behov for omtrent USD 250 millioner i finansiering over en femårsperiode for å gjennomføre flyttingen av soyaproduksjonen. Utover de første fem årene vil komplementære insentiver, som grønne obligasjoner og karbonfinansiering, være nødvendig for å fortsette å støtte bønder til å utvide soya bare på allerede ryddet land.
 • Finansieringen vil kun bli utbetalt når en effektiv mekanisme som vil føre til målet om en slutt på soya-relatert avskoging i Cerradoen er utformet og avtalt.
 • Når en effektiv mekanisme er designet og avtalt, vil det være forventet at giverne vil betale fra omtrent ett år etter at mekanismen er lansert.
 • Hvis det ikke utvikles en effektiv bransjemekanisme som oppnår en slutt på soya-relatert avskoging, erkjennes det at det nest-beste alternativet for selskaper vil være å kjøpe kreditter (som for tiden er rundt USD 2 per tonn). Dette alternativet fungerer som et minimum selskaper som vil bidra finansielt anbefales å vurdere.