Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Veterinær Steinar Myrvold hos Ellingsen Seafood

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer. 

Med hjelp av en utvidet helsemonitorering ble et nært forestående HSMB-utbrudd oppdaget før fisken viste noen tegn på sykdom. Målrettet ernæring ble da satt i gang som tiltak, og sykdomsomfanget ble mildere enn normalt.

Prosjektet viser at ved å være tett på fisken, er det mulig å forutse risiko for en av de mest skadelige virussykdommene i norsk oppdrettsnæring — HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse). Denne nye innsikten i fiskehelse gjør at havbrukerne kan sette inn tiltak på drift og ernæring i forkant av sykdommen.

Bakgrunnen for studien var at Ellingsen Seafood historisk har hatt utfordringer med HSMB på vårutsatt smolt ved ett av sine anlegg i Ofotfjorden i Nordland. I studieperioden, fra mai 2020 til mai 2021, fulgte prosjektgruppen to fiskegrupper fra utsett, hvor en gruppe var PRV-1 positiv mens den andre var PRV-1 negativ. PRV er viruset som forårsaker HSMB. Målet med prosjektet var å komme i forkant av sykdom med et målrettet ernæringstiltak for å redusere omfanget av HSMB.

– Jeg ønsket å benytte meg av et fôr med høyt innhold av omega-3. Vi vet at dette kan være til støtte for fisken i sykdomsperioder. I prosjektet klarte vi å iverksette ernæringstiltak på riktig tidspunkt. Resultatet ble et veldig mildt sykdomsutbrudd på denne fiskegruppen, sier Steinar Myrvold, veterinær i Ellingsen Seafood.

Kort responstid og tett dialog i prosjektgruppen, gjorde at vi klarte å treffe riktig tidspunkt for iverksetting av ernæringstiltak som skulle støtte fisken gjennom HSMB-sykdom.
Johan Rennemo, veterinær Skretting

Hadde beslutningsgrunnlag før sykdommen brøt ut

Gjennom prosjektperioden, fra utsett til slakt, ble det gjort månedlige uttak av fisken. Etter hvert uttak ble blodkjemi, genekspresjon av hjerte, agenspåvisning, histologi og produksjonsdata evaluert og sammenlignet.

– Ved å kombinere ulike verktøy og følge fisken over tid, får vi en helt annen oversikt over fiskehelsen, og ikke minst et solid beslutningsgrunnlag for å iverksette ernæringstiltak ved behov, sier Håvard Bjørgen, veterinær og førsteamanuensis ved Faggruppe Anatomi, NMBU Veterinærhøgskolen.

Den PRV-negative fisken ble PRV-positiv i august 2020 tre måneder etter prosjektstart. Måneden etter, i september, pekte analyseresulatetene i negativ retning for fisken. På dette tidspunktet var det derimot ingen indikasjon i produksjonsdata, appetitt og dødelighet, som tilsa at noe var unormalt og at et HSMB-utbrudd var nært forestående. Normalt hadde produksjonen fortsatt som normalt, uten at noen tiltak hadde blitt gjort eller forberedt.

– Kort responstid og tett dialog i prosjektgruppen, gjorde at vi klarte å treffe riktig tidspunkt for iverksetting av ernæringstiltak som skulle støtte fisken gjennom HSMB-sykdom, sier Johan Rennemo, veterinær i Skretting.

Målrettet ernæring ved sykdom hjelper fisken

Forskningsrapporten sier at denne nye måten å overvåke fiskehelse ikke er en erstatning for tradisjonelt arbeid med fiskehelse, men et nytt tilskudd i verktøykassen til fiskehelsepersonell. Denne innsikten i helsen til fiskepopulasjonen gjør at havbrukerne kan sette inn driftsoperative- og ernæringstiltak i forkant av sykdom.

– Det vi har fått til i dette prosjektet kan være et godt supplement til det gode, tradisjonelle fiskehelsearbeidet som gjøres i næringen. Nå har vi vist hvordan vi kan komme i forkant av HSMB-sykdom, men vi vil fortsette arbeidet med målrettet ernæring mot flere andre sykdommer. Målrettet ernæring ved sykdom er et viktig bidrag til bedre fiskevelferd, og har et stort potensial som i dag ikke benyttes i stor nok grad, sier Rennemo.

Les artikkelen

In-depth health surveillance and clinical nutrition in farmed Atlantic salmon: a strategic attempt to detect and mitigate an HSMI outbreak
Publisert 24. januar 2023 i tidskriftet Veterinary Research

Link til artikkel