Oksygenopptak teller i langdistanse-sesongen

Laks i vann
03.06.2024

For laksen fortoner sommeren og høsten seg som en maraton eller kraftprøven Tour de France.

Om det er trenging og pumping eller alger og amøber som møter laksen i sommer og høst, trenger fisken å puste godt.

– Idrettsutøverne trener godt i forkant av sesongen for å yte maks når konkurransene starter. Laksen klarer seg også best når den er godt forberedt til høysesongen. Friske gjeller og best mulig gassutveksling gir fisken et godt utgangspunkt før trykket fra håndtering og vannmiljø øker, påpeker veterinær Kristine Marie Bjerkestrand i Skretting.

Friske gjeller og best mulig gassutveksling gir fisken et godt utgangspunkt før trykket fra håndtering og vannmiljø øker.
Kristine Marie Bjerkestrand, veterinær i Skretting

Får ikke hjelp nok?

Der Olympiatoppen er opptatt av å måle oksygenopptaket hos norske toppidrettsutøvere, kan gjellescoring gi en pekepinn på hvor godt laksen vil tåle et til tider ekstremt langløp, som kan vare fra juni til ut i oktober. Ifølge Fiskehelserapporten 2023 rapporteres «kompleks gjellesykdom» som økende årsak til dødelighet i flere av landets produksjonsområder, og utgjorde hver 5. døde laks i PO5-PO9 i fjor.

– Det er mange faktorer som kan påvirke hvordan gjellene til laksen fungerer. I tillegg til agens, kan miljøforhold gi mer eller mindre definerbare gjelleutfordringer, som gjerne kategoriseres som kompleks gjellesykdom. Det er flott at det finnes tilgjengelige verktøy for å styrke gjellehelsen, og kan til fordel for fiskehelsen inkluderes i fôringsstrategien, mener Bjerkestrand.

Friskere gjeller på tre uker

Hun viser til at mindre gjelleskade, færre gjellebakterier og nedgang i total gjellescore er veldokumentert med vevsprøver og gjellescoring både i kontrollerte forsøk og feltforsøk med det funksjonelle fôret Protec Gill. Forskerne konkluderer med at fôret gir vesentlig bedre gjellehelse i løpet av tre uker.

– Om erfaringene tilsier at fisken din får gjelleutfordringer på et tidspunkt, anbefaler vi å starte med Protec Gill minst en måned før utfordringene kommer. Vi går samtidig bort fra tidligere anbefalt rotasjonsfôring. Nå anbefaler vi å bruke Protec Gill seks uker i strekk eller til symptomene avtar, sier Bjerkestrand.

Ikke medisin, men hjelp til fisken

Protec Gill er ikke et medisinfôr, men inneholder funksjonelle ingredienser som støtter gjellenes respirasjon og osmoregulering, samt styrker laksens immunforsvar.

– Med bakgrunn i at komplekse gjelleutfordringer ser ut til å øke hos laks, mener vi det er enda viktigere ikke å vente på at fisken blir syk før en tar i bruk Protec Gill. Vi vet at slik ernæringsstøtte gir friskere gjeller. Den beste måten å utnytte potensialet i de funksjonelle ingrediensene, er å starte tidlig nok, mener Bjerkestrand.

Heia Gill United

Det er ikke bare i svømmebassenget høyt oksygenopptak og god helse er viktig – også i merden gir det resultater. Protec Gill er skreddersydd for å støtte sunne gjeller og god velferd. Gå for seier!

Les mer her