På vei mot autonome fôrleveranser?

Eidsvaag Pioner i innseiling

Fôrfartøyet «Eidsvaag Pioner» har gjennomført en 13 timer lang demonstrasjonstur over 160 nautiske mil for å levere fiskefôr til et oppdrettsanlegg uten hjelp fra noen om bord. Båten la til og fra kai og navigerte i relativt travelt kystfarvann autonomt eller fjernstyrt fra land.

Med denne testleveransen av fiskefôr markerte Kongsberg Maritime og partnere slutten på et fireårig EU-støttet forsknings- og utviklingsprosjekt med navn AUTOSHIP. Blant deltakere i prosjektet har vært Sintef og Norges Forskningsråd sammen med flere norske og europeiske aktører.

En av de viktigste partnerne har vært rederiet Eidsvaag AS, som har gjort Fjordfrende-båten «Eidsvaag Pioner» med mannskap tilgjengelig for å teste ut de autonome løsningene. Under testkjøringene er fartøyet blitt stappet fullt av autonomisensorer og annet utstyr.

– Da vi sa ja til å bli med på å teste ut fjernstyring og autonomi forventet vi å lære en del om fremtidige fartøykonsepter, optimalisering av fartøyytelse og flåtelogistikk, samt digital infrastruktur og beslutningsstøtte. Dette er kunnskap som vi forventet kunne føre til forbedringer innen områder som investeringer, drift og utslipp, sier Johnny Charles Bremnes, teknisk sjef ved Eidsvaag AS. Han fortsetter:

– Etter prosjektet ser vi enda flere fordeler som kunnskap om og bruk av «big data» som beslutnings- og brukerstøtte. Vi kan også bruke dette nye systemet til bedre å ivareta helse, miljø og sikkerhet på fartøyet.

Mulighetene for fjernstyrt og autonom navigering og en god del av systemene som er blitt utviklet for å få dette til, ble vist frem på et arrangement i Ålesund torsdag 25. mai som markerte slutten på prosjektet. Kongsberg Maritime mener dette trolig er den mest komplekse autonome sjøreisen gjennomført i verden så langt.

– Det er veldig spennende når vi i dag kan vise verden at autonomi kan fungere godt på et moderne fraktefartøy som daglig kan sees langs kysten var, og foreta de manøvrene den typisk utøver, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

En rekke nyutviklede og eksisterende teknologier er tatt i bruk for å kunne fjernstyre fartøyet og til slutt kunne la det operere på egen hånd. Blant innovasjonene i prosjektet er etablering av et Remote Operating Centre (ROC) i kjelleren hos Kongsberg Maritime i Ålesund, hvorfra demonstrasjonsreisen ble initiert, administrert og overvåket. Demonstrasjonsturen var en blanding av fjernstyrte og autonome operasjoner under ulike stadier av seilasen. Av hensyn til sikkerhet og dagens regelverk har det også vært mannskap ombord under testtoktene.

– Både skip og mannskap som er involvert her sammen med være ingeniører fortjener skryt.Jeg vet at det har blitt flere lange kvelder i kjelleren på Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi holder til i Ålesund, og rederiet har stilt opp med et skip som ble tatt ut av drift i forskningens tjeneste. Det er ingen selvfølge, og viser hvor fremtidsrettet aktørene i norsk maritim næring er, sier Geir Håøy.

EU har støttet dette prosjektet med 20 millioner euro fra Horizon 2020-programmet. Prosjektet har også testet autonome og fjernstyrte løsninger på et annet skip som opererer i elveleiene i Sentral-Europa. 1. juni skal teknologien vises frem i bruk på lasteprammen «Zulu» ved Wintam utenfor Brussel i Belgia.

Prosjektdeltakerne mener demonstrasjonene er viktige milepæler for overgangen til en grønnere og sikrere sjøtransport.