Perfluorerte forbindelser (PFAS)

Monitorering av rĂ¥varer

I den siste tiden har Skretting fått flere spørsmål om PFAS i vårt fiskefôr. Bakgrunnen for det har vært fokus på PFAS i dansk eggproduksjon hvor det har vært pekt på bruken av fiskemel i hønsefôret. 

Det er ingen krav eller noen anbefalte grenseverdier for PFAS i fiskefôr. Skretting overvåker ikke disse substansene, men Mattilsynet i Norge overvåker PFAS.

I Mattilsynets overvåking av fiskefôr i 2021 var minst seks av fôrene som ble testet, Skretting-fôr. PFAS-nivået for alle de seks Skretting-fôrene var under deteksjonsgrensen.
(Klikk her for å se Mattilsynets rapport).

Skretting har et omfattende overvåkingsprogram som vi deler med myndigheter og kunder. Det er ingen krav eller grenseverdier for PFAS i fiskefôr, dermed har vi ikke tatt med dette i vårt overvåkingsprogram. Så lenge det ikke finnes noen grenser eller anbefalte nivåer å evaluere resultater mot, har Skretting valgt å ikke overvåke PFAS.

Det vi vet er at når Mattilsynet har testet Skretting-fôr, så har PFAS nivået vært under deteksjonsgrensen i de prøvene som er tatt av våre fôr. Amerikanske FDA har undersøkt PFAS i sjømat, inklusiv norsk oppdrettslaks (Klikk her for å komme til FDA-rapporten) Vitenskapskomiteen for mat og miljø har også vurdert PFAS i sin vurdering av fordeler og risiko ved å spise sjømat.
(Klikk her for å laste ned VKM-rapporten)

Skretting følger nøye med på denne saken, og skulle det komme krav eller anbefalinger fra myndighetene, vil vi selvfølgelig følge opp dette.