Skogbrannene i Amazonas bekymrer Skretting som nå kontakter soyaleverandører

Den siste tiden har vi sett en økning i antall skogbranner i Amazonas. Brannene er nå så kraftige at røyken er synlig fra verdensrommet. 

I midten av august hadde Brasils nasjonale institutt for romforskning (INPE) talt mer enn 41.000 branner i Brasils Amazonas så langt i år, i fjor var tallet 22.000 i samme periode.

Skretting Norge kjøper kun avskogingsfri soya fra Brasil, og det er ingenting som tyder på at bønder som leverer til oss, er ansvarlig for brannene. Nesten all soyaen vi bruker dyrkes i Matto Grasso i Brasil, et område som ligger utenfor Amazonas. Men den siste utviklingen kan være skjebnesvanger for omdømmet til soya i verdikjeden for havbruk. Vi forventer, med rette, at denne situasjonen vil øke presset fra miljøvernorganisasjoner, og at forbrukere kan komme til å ikke akseptere brasiliansk soya i fiskefôret. Selv om det det sertifisert avskogingsfritt.

– Vi har kontaktet våre brasilianske leverandører og fortalt dem om vår bekymring for at det som nå skjer vil ødelegge omdømmet til soya fra Brasil, sier bærekraftsansvarlig i Skretting, Trygve Berg Lea.

Skretting har hatt dialog med Regnskogfondet om våre kjøp av brasiliansk soya. Regnskogfondet jobber for å stanse det som skjer i Brasil nå. Skretting støtter Regnskogfondets bekymringer og engasjement.

– Skretting har lenge anerkjent betydningen av å ha fleksibilitet når vi skal sette sammen fiskefôret. Vårt arbeid med å finne og utvikle tilgjengeligheten av alternative råvarer går raskt framover. Utviklingen i Brasil viser viktigheten av at vi har drevet forskning og utvikling i årevis for å kunne håndtere vekst i havbruket og å kunne minimere risikoen for råvarer av ulike grunner ikke lenger blir tilgjengelig. Takket være dette arbeidet, er vi nå i stand til å være fleksible og kan tilpasse oss utfordrende situasjoner, sier Skrettings CEO, Therese Log Bergjord.

– Vi respekterer Brasils selvråderett over egne naturressurser. Men Amazonas har betydning for hele planeten vår, sier Berg Lea.

Regnskogen i Amazonas bidrar til verdens klima og oksygenproduksjon. Her bor så mye som en tredjedel av verdens dyre- og plantearter og er hjemmet til flere urbefolkningssamfunn. Ødeleggelsen av regnskogen kan føre til store endringer i økologien til regionen da skogen tar opp nesten all den karbonen som produseres av menneskene på det Sør-Amerikanske kontinentet.