Skretting forplikter seg til å lede bærekraftig utvikling

Den globale bærekraftrapporten er nå publisert. Samtidig publiserer Skretting Norge vår "Environmental footprint report of Skretting Norway salmon feed". 

Grafikk reke og fisk

Bærekraftrapporten for 2019 viser frem strategiene vi har implementert de siste årene for å utvikle og støtte bærekraftig produksjon av fisk og reker. All vår aktivitet støtter vår langsiktige bærekraftvisjon med å bruke vår posisjon i verdikjeden til bedre sikre matvaretrygghet for en verdensbefolkning som er estimert til å være 9 milliarder innen 2050. 

I den digitale rapporten finner du detaljert informasjon om innovasjoner, investeringer og suksesshistorier fra 2019. Et år hvor Skretting globalt produserte 2.3 millioner tonn fôr, noen som tilsvarer 21.5 millioner sjømatmåltider hver dag.   

I rapporten finner du de siste innkjøpskriterien for alle Skretting-fôr, etiske retningslinjer som ivaretar virksomheten og dens ansatte, samt de strenge kravene som settes til våre leverandører.  Bærekraftrapporten fremhever de viktigste fokusområdene fremover som skal bidra til å akselerere en positiv utvikling i hele havbruksnæringen. Alt dette og annet arbeid er styrt av vårt "Sustainability Roadmap 2025".  

- Med vår voksende globale posisjon gjennom 2019, har vi fått en økt forståelse for innvirkningen Skretting og havbruksnæringen har. Denne kunnskap hjelper oss til å sette mer spesifikke og tøffere mål. Med disse målene på plass, er vår ambisjon å være ledende innen bærekraft, sier Therese Log Bergjord, CEO i Skretting, i hennes introduksjon til rapporten. 

Samtidig som Skretting forplikter seg til å sikre at all drift er gjort på en så ansvarlig måte som mulig, lover rapporten ytterligere handlinger for å redusere karbonavtrykket fra driften samt fra leverandører og partnere i verdikjeden.  Gjennom disse og andre aktiviteter er målet fortsatt å tilby en plattform hvor all havbruk kan vokse på en ansvarlig måte, og være en av de mest produktive og bærekraftige matprodusentene for mennesker og planeten vår.

Klikk her for å lese bærekraftrapporten

Se filmen hvor Therese Log Bergjord introduserer vår bærekraftrapport