Skretting tester nyskapende proteinråvare fra NovoNutrients

Skretting jakter kontinuerlig etter bærekraftige innovasjoner for å løse ernæringsutfordringer. For NovoNutrients “The protein behind the proteinTM» betyr dette en snarvei i arbeidet deres med en ny proteinråvare.

NovoNutrients er en innovatør som lager protein ved å fange og utnytte karbon. De skal nå teste produktet sitt hos Skretting Aquaculture Research Center. Målet er å inngå en kontrakt hvor Skretting forplikter seg til kjøpe fôringredienser fra NovoNutrients.

- Gjennom samarbeidet med Skretting er NovoNutrients sin vei til storskala produksjonen og adopsjon blitt enklere og forkortet. Det er gledelig å se presset som er på ernæringsinnovasjon. Vi kan fø fisk samtidig som vi jobber med å tilby protein til plantebaserte kjøttfirma for å supplere eller erstatte bruken av soya og erter, sier David Tze, CEO i NovoNutrients.

Fremover skal NovoNutrients teste sitt proteinprodukt som en del av Skretting sitt arbeid med ingrediensutvikling. I september 2020 blir den første produktprøven av bakterielt proteinmel sendt til Skretting. I 2021 vil prøver komme fra NovoNutrients sine pilotprosjektene for utslipp som er planlagt i USA og Japan i verdikjeden for energi, stål og betong.

- Vi anerkjenner at det er vanskelig for oppstartsbedrifter å ha et produkt som er kommet langt nok i utviklingen til å bli en del i vår råvareutvikling, samt møte innkjøpskravene til Skretting før vi kan begynne å ta volum. Vårt arbeid innen råvareutvikling er å identifisere de mest lovende innovasjonene fra disse selskapene og sikre at de får nødvendige ressurser og oppmerksomhet for å utmerke seg i Skretting sin evalueringsprosess. Det er utfordrende for oppstartsbedrifter å få på plass finansering til en fabrikk som er første av sin sort. Gjennom våre avtaler ønsker å bryte begrensningene og signalisere hvilke gründere vi tror har det som trengs for å vokse seg store og kommersielle, sier Jenna Bowyer, kategoriansvarlig for nyskapende ingredienser i Skretting.

- Vi ser at den største begrensningen for å implementere nyskapende ingredienser er volum og derav konkurransedyktig pris. Arbeidet med oppstartsbedrifter er med på å endre diskusjonen og muliggjør for nødvendige ressurser. Vi kan ha en reell innvirkning på global bærekraft, og vi ser en direkte kobling til misjonen vår Feeding the Future, sier global innkjøpsdirektør i Skretting Robert van den Breemer.

Over: David Tze, CEO Novonutrients
Over: Jenna Bowyer og Robert van den Breemer fra Skretting

NovoNutrients omgjør utslipp fra industri, hovedsakelig CO2, til tilsetningsstoffer og høyytelse protein til fôrindustrien. - Akvakultur er avhengig av å fôre marine råvarer i form av fiskemel og fiskeolje til fisk. Dette er ustabile, dyre og begrensede ressurser. For å hindre mangel på viktige næringsstoffer som kan begrense vekst i havbruksnæringen, trengs det mindre kostbare tilsetningsstoffer og protein til fôrproduksjon. Vår fermenteringsprosess av gass er forankret i lave kostnader og stor tilgang av råmaterial: Avfall CO2, samt blandet gass som inneholder hydrogen. Gassene er mat til vår bakteriemelstamme som raskt dobler seg, er naturlig og har 70% + protein, forklarer Brian Sefton, CTO og grunnlegger.

Skretting ble oppmerksom på NovoNutrients i september 2019 da de under et arrangement av Project X ble valgt av et panel uavhengige fageksperter. Arrangementet oppfordret innovatører innen fôr- og akvakultursektoren å komme frem med bærekraftige alternativer for å bedre næringens ytelse. Ekspertpanelet besto av representanter fra Skretting, IKEA, DTU Aqua, WWF, Cambridge University, Surrey University, DNV GL, og Verdensbanken, samt investeringspartnere med EIT Climate Kic som observerte.

Over: Jenna Bowyer og Robert van den Breemer fra Skretting